“ไทยสเตนเลสสตีล” ทุ่มงบ 50 ล้าน ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ ดึงพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการผลิต

“อรุณ เรืองจรุงพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีลและเครื่องครัวนอนสติ๊กคุณภาพภายใต้ ตรา “ซีกัล” และตรา “จรวด” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มกำหนดแผนการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยเริ่มจากการลดการใช้พลังงานง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น ลดการรั่วของระบบลมในโรงงาน ปิดไฟแสงสว่าง พัดลมและเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ได้ใช้งาน ติดสัญญาณเตือนเมื่อเปิดเครื่องจักรขนาดใหญ่ทิ้งไว้ เปลี่ยนรถยกไฟฟ้าแทนรถยกแบบน้ำมัน และเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED

ล่าสุด บริษัทฯ ได้สานต่อนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต Seagull Green Innovation เพื่อพัฒนาสู่การเป็นแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

โดยเลือกใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น HIT จาก บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลก รวมถึงได้รับการทดสอบจากมาตรฐานสากลแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมีอายุการใช้งานยาวนานและมีความทนทานสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารพิษและโลหะหนักตกค้างได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS

“การติดตั้งในครั้งนี้ บริษัท อินเตอร์โซล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบ โดยได้ทำการติดตั้งลงบนพื้นที่ของหลังคาโรงงานขนาด 3,571 ตารางเมตร ซึ่งแผงโซลาร์รูฟที่ติดตั้งนั้นมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 703 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 1,100,000 หน่วยต่อปี ซึ่งถือว่าสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำหนักและพื้นที่ที่ใช้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดการใช้ไฟฟ้าในส่วนของโรงงานผลิตประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหลังจากได้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ พร้อมนโยบายการลดใช้พลังงานภายในโรงงานจะสามารถลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในโรงงานได้ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 25% โดยยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงปีละ 576 ตัน หรือ 575,850 กิโลกรัมต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 26,415 ต้น เพื่อมาช่วยฟอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการติดตั้งในครั้งนี้คาดว่าอายุการใช้งานยาวนานถึง 30 ปี

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งส่วนของสำนักงานและโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตและทุก ๆ กิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสากล ISO14001 ทั้งระบบ

“ปัจจุบัน บริษัทฯ เริ่มนำพลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว นับจากนี้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของไทยสเตนเลสสตีลจะถูกผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถึง 25% พร้อมใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของบริษัทฯ ตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน Seagull Green Innovation”


นอกจากนั้น ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงสานต่อและให้ความสำคัญกับนโยบายด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ทุกคนควรหันมาใส่ใจให้มากยิ่งขึ้น