“เอสโซ่” เติมรอยยิ้ม มอบทุนช่วยนักเรียนใต้

กิจกรรมเพื่อสังคม นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือชุมชน และดูแลสังคม จนนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในพนักงานด้วยกันเอง หากยังทำให้เกิดความสัมพันธ์กับชุมชนต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ด้วย เพราะพนักงานจิตอาสามีส่วนอย่างมากในการออกแบบรูปแบบกิจกรรม

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก็เช่นกัน

พนักงานจิตอาสาของเอสโซ่ นอกจากจะมีการสอบถามกันเองถึงรูปแบบในการลงพื้นที่ที่ชุมชนต่าง ๆ ต้องการความช่วยเหลือ พวกเขายังมีส่วนร่วมในการระดมทุนหาเงินเพื่อมอบให้กับพื้นที่ขาดแคลนในเรื่องต่าง ๆ ด้วย

ซึ่งเหมือนกับโครงการเอสโซ่เติมรอยยิ้มที่ภาคใต้ครั้งนี้

“มงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล” กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เอสโซ่ พร้อมด้วยพันธมิตรสถานีบริการเอสโซ่ และสโมสรพนักงาน ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 800 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน2.4 ล้านบาท

“พร้อมกันนั้น ยังมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ารวม 600,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และโรงพยาบาลศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อช่วยในการรักษา และให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างฝ่ายการตลาดขายปลีก สโมสรพนักงานเอสโซ่ ร่วมกับผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ และพันธมิตรทางการค้า อาทิ เทสโก้ โลตัส, ราบิก้า คอฟฟี่, พีเอสพี ทรานสปอร์ต, น้ำดื่มวีต้า ที่ช่วยกันระดมทุนจนได้เงินถึง 3 ล้านบาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา และอุปกรณ์การแพทย์”

“ครั้งนี้เป็นปีที่ 8 ที่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น โดยมุ่งเน้นการศึกษา และเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เป็นหลัก เนื่องจากที่ผ่านมาเราเน้นการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เมื่อลงพื้นที่จึงทำให้รู้ว่า ด้านการแพทย์เองยังมีความขาดแคลนอยู่เช่นกัน จึงเริ่มมีการดำเนินการควบคู่กันไป โดยครั้งนี้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน คือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า และเครื่องส่องทารกตัวเหลือง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6 แสนบาท”

“มัทนา สุตธรรม” นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้มาจากช่องทางหลัก คือ ผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ กว่า 500 สถานีทั่วประเทศ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ ซึ่งในส่วนของสโมสรพนักงานเอสโซ่ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 30 ปี มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1.เป็นพื้นที่พบปะกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต และการทำงาน หรือที่เรียกว่า Work Life Balance 2.เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ และ 3.เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการในองค์กร อาทิ กิจกรรมชุมนุมกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

“ครั้งนี้ทางสโมสรพนักงานร่วมบริจาคผ่านการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 7 แสนบาท และเมื่อมีกิจกรรมเพื่อสังคม เรามีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับทราบ ทั้งในกลุ่มพนักงานที่อยู่สำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ ที่มีจำนวนกว่า 1,500 คน พนักงานจากโรงกลั่นที่ศรีราชา อีกกว่า 500 คน และแต่ละที่ก็จะจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน อาทิ การเปิดตลาดนัดนำของมือสองมาจำหน่าย, การประมูลของจากฝ่ายจัดซื้อ โดยเป็นสินค้าที่ทางซัพพลายเออร์มอบให้, จัดงานคอนเสิร์ต โดยผู้บริหารเป็นผู้ซื้อบัตร ทั้งนั้นเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม และทุกปีจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นความสบายใจที่ได้ช่วยเหลือสังคม ยังนำไปหักภาษีได้อีกด้วย”


ตลอดระยะเวลากว่า 123 ปี นับจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่หัวใจสำคัญของการทำซีเอสอาร์ คือ การสร้างรอยยิ้ม ความพอใจให้แก่สังคม ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญตลอดมา