“แม็คโคร” ตอกย้ำรักษ์โลก เลิกขายกล่องโฟม 12 สาขา

หลายองค์กรตื่นตัวเรื่องการปกป้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน อันดับแรกคือการสร้างความตระหนักรู้ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ที่มีพลาสติกมากที่สุดในโลก ยิ่งทำให้การรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกและโฟมเฉลี่ยที่ 2.7 ล้านตัน/ปี แบ่งเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน และขยะพลาสติก ประมาณ 2 ล้านตัน เช่น ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว กล่องขวด เป็นต้น

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นับเป็นองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้ประกาศความเป็นผู้นำทางธุรกิจค้าส่งไทยรายแรกที่ “หยุดจำหน่าย” ภาชนะโฟมใส่อาหาร ใน 12 สาขาทั่วประเทศ รับวันคุ้มครองโลก 22 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อตอกย้ำนโยบาย “แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม” ผ่านโครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam แม็คโครรักษ์โลก ชวนคุณใช้ผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อม

“ศิริพร เดชสิงห์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า 1 ในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของแม็คโคร ก็คือการลดผลกระทบและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรายึดหลักการทำธุรกิจแบบยั่งยืนมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมา แม็คโครเป็นศูนย์ค้าส่งรายเดียวในประเทศไทย

ที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการไม่ให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะปริมาณขยะที่เกิดจากพลาสติกที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และสร้างผลกระทบระดับโลก ทำให้แม็คโครมุ่งศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ทดแทนพลาสติกและโฟม และหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย เส้นใยพืช กระดาษ และเส้นใยยูคาลิปตัส จำหน่ายภายใต้ตรา ARO พร้อมกับการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ 10-40% อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อสร้างแรงจูงใจ และพิเศษสำหรับ 12 สาขานำร่อง ลดราคาสูงถึง 20- 50% ในวันที่ 19-21 เมษายนที่ผ่านมา

Advertisment

สำหรับ 12 สาขาที่หยุดจำหน่ายภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นแม็คโครสาขาที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล คือ สาขาภูเก็ต, สาขากระบี่, สาขาถลาง, สาขาสมุย, สาขาราไวย์, สาขาละมัย, สาขาพะงัน, สาขาป่าตอง, สาขาเกาะช้าง, สาขาอ่าวนาง, สาขากะรน และสาขาบ้านเพ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ภาครัฐได้กำหนดเรื่องการจัดการขยะเป็น “วาระแห่งชาติ” โดย “วิจารย์ สิมาฉายา” ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯได้จัดทำโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกปี 2561-2573 ยึดกรอบแนวคิดและหลักการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีเป้าหมายเลิกใช้พลาสติก-กล่องโฟมบรรจุอาหารต่าง ๆ ภายในปี 2565 และยังกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของทุกภาคด้วย 4 มาตรการ คือ 1) เลิก 2) ลด 3) ใช้นวัตกรรมใหม่ และ 4) คัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี

นับว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แบรนด์ ARO ของแม็คโครต้องการเน้นให้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ค้ารายย่อย หันมาใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของแม็คโครที่ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ปลอดภัย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Advertisment