ผลสำรวจกลุ่มคนทำงาน Gig งานไหนรุ่ง งานไหนร่วง ช่วงวิกฤตโควิด-19

ที่ผ่านมาจำนวนคนทำงานระยะสั้นที่มีอิสระในการเลือกรูปแบบงาน หรือที่เรียกว่า Gig workers เช่น คนทำงานฟรีแลนซ์ คนทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแม้กระทั่งคนขับรถ Uber เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ปัจจุบันคนทำงานกลุ่มนี้กำลังขาดรายได้อย่างหนักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ล่าสุด World Economic Forum ได้เปิดเผยข้อมูลการสำรวจของ The AppJobs Institute โดย AppJobs.com ผู้ให้บริการการหางานของคนกลุ่ม Gig workers ทั่วโลกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามทำการสำรวจ 1,400 คน ที่เป็นทั้งคนทำงานอิสระ และคนทำงานตามสัญญาว่าจ้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ผลการสำรวจระบุว่า Gig workers ทั่วโลกกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากด้านการทำงานและด้านการเงิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องเลิกทำงาน เนื่องจากไม่มีลูกค้า รวมถึงการคำนึงถึงความปลอดภัยในการป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 เช่น คนทำงานขับรถ ที่ไม่ยากพบปะผู้คนจำนวนมาก

Gig workers กว่า 70% บอกว่าพวกเขาขาดรายได้ และเพียง 23% ที่มีเงินเก็บเพื่อมาใช้ในตอนนี้ ส่วน 89% กำลังมองหางานใหม่เพื่อหารายได้จุนเจือชีวิตในแต่ละวัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กำลังส่องให้เห็นว่า กลุ่ม Gig workers จะเผชิญกับความลำบากไปอีกระยะยาว เพราะคนทำงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกจำกัดในการเข้าถึงสวัสดิการหลายอย่างที่ต่างจากคนทำงานในระบบบริษัท เช่น ประกันสุขภาพ ทั้งนี้ 70% ตอบแบบสอบถามว่า พวกเขาไม่พอใจกับความช่วยเหลือที่ได้รับจากบริษัทผู้ว่าจ้างในตอนนี้ และมากกว่า 50% คาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

Advertisment

The AppJobs Institute ยังระบุด้วยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดแรงงานมีความต้องการคนทำงานประเภทส่งของ ทำแบบสอบถามออนไลน์ และทำสำรวจตลาดเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น เดือนมีนาคมที่ผ่านมา Instacart สตาร์ทอัพให้บริการซื้อของชำจากร้านค้า-ซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐอเมริกา จ้างคนทำงานส่งของเพิ่มถึง 300,000 คน เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ช่วงเดียวกัน ความต้องการคนรับจ้างเฝ้าบ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และคนทำความสะอาดลดลง 36%