‘เทเวศประกันภัย’ เสริมประสบการณ์เด็กพิเศษ เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

นวรัตน์ ทีฆเสนีย์ (ซ้าย)

เทเวศประกันภัย เสริมทักษะและเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้เด็กพิเศษ ปีที่ 9 ด้วยการสร้างฐานวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ จ.นททบุรี

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนวัดมหาธาตุและโรงเรียนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสติปัญญา เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและใช้ชีวิตประจำวันได้เองโดยลดการพึ่งพาบุคคลรอบข้าง

“นวรัตน์ ทีฆเสนีย์” เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มีการรวบรวมกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ลองเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ป้าจิ๊บฟาร์ม จังหวัดนนทบุรี บนพื้นที่ 2 ไร่ ที่เป็นทุ่งนาและมีต้นไม้จำนวนมาก

ภายในฟาร์มแบ่งออกเป็นฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และลงมือทำ กิจกรรมฐานแรก เป็นการป้อนก้านกระถินแก่แพะและควาย และให้ลองขี่ควายด้วย ต่อมาเป็นฐานทำไอติมหลอด และฐานต่อมาเด็ก ๆ จะได้ทำอาหารกลางวันรับประทานเอง โดยเริ่มจากการเข้าไปเก็บไข่ในเล้าเป็ดแล้วนำไข่นั้นมาทำเป็นเมนูไข่เจียว สำหรับฐานกิจกรรมยามบ่าย ให้ทดลองดำนา ลองจับกบและปลาช่อน ต่อด้วยการปักกล้าข้าวในนา นอกจากนั้นเราสร้างสไลด์เดอร์โคลนขนาดใหญ่ให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุกด้วย

Advertisment

“ที่ผ่านมาเทเวศประกันภัยได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อาชาบำบัด วารีบำบัด การอบรมผู้ปกครองและครู การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนา ที่พาเด็ก ๆ ออกไปฝึกปฏิบัติและลงมือทำด้วยตัวเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในกิจกรรมที่เด็ก ๆ สนใจ ซึ่งจะเป็นแรงเสริมจากหลักสูตรและกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดทำไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางกายภาพ สติปัญญาและอารมณ์ และปัจจุบันเทเวศประกันภัยมีการเพิ่มกิจกรรม ดนตรีบำบัด โยคะบำบัด ให้แก่เด็ก ๆ ด้วย”