ดิอาจิโอ กางแผน 10 ปี ยกระดับองค์กรยั่งยืน

ดิอาจิโอ เปิดแผนด้านความยั่งยืนฉบับใหม่ เป้าหมาย 10 ปี เน้น 3 ด้าน ดื่มอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลาย และเป็นผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต ย้ำต้องนำเข้าสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจากวัสดุรีไซเคิลที่มีความปลอดภัยมาจำหน่ายในประเทศไทย

ดิอาจิโอ ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจ้าของแบรนด์จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ และสเมอร์นอฟ ประกาศเป้าหมาย 25 ข้อของแผนงานด้านความยั่งยืนฉบับใหม่ “SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS” ให้ความสำคัญกับ 3 ด้านหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ การส่งเสริมความหลากหลาย และการเป็นผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต หรือ Grain to Glass Sustainability เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

“นายอัลแบร์โต อิเบอัส” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า หลังจากฉลองความสำเร็จกับเป้าหมาย 5 ปี (2558 – 2563) ด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ดิอาจิโอขอเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นด้วยเป้าหมายความยั่งยืนระยะ 10 ปี เพื่อให้อีกทศวรรษต่อจากนี้เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำ

ซึ่งต่อจากนี้ไป ดิอาจิโอจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายหลัก 3 ด้าน คือ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ การเป็นเลิศด้านความหลากหลาย และการเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต หรือ Grain to Glass Sustainability เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ดิอาจิโอยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในทุกที่ที่เราเข้าไปทำธุรกิจ ดังนั้นจึงได้ตั้งเป้าหมายสำหรับประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนงานปี 2030 นี้ จะเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จด้านความยั่งยืนและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยต่อไป

Advertisment

สำหรับเป้าหมายสำคัญจากแผน SOCIETY2030: SPIRIT OF PROGRESS ได้แก่ การเข้าถึงคน 1 พันล้านคนด้วยการสื่อสารเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่านแบรนด์ต่าง ๆ และเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการดื่มแล้วขับของผู้ขับยานพาหนะจำนวน 5 ล้านคน

นอกจากนี้ ดิอาจิโอยังตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ด้านความหลากหลาย ด้วยการมีผู้นำที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติให้ได้ 45% และมีผู้นำเป็นผู้หญิงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 เป้าหมายด้านความหลากหลายยังรวมถึงการจัดการอบรมและพัฒนานาทักษะให้กับคนจำนวน 1.7 ล้านคนเพื่อสร้างอุตสหกรรมการบริการที่หลากหลายและประสบความสำเร็จ

ส่วนการเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต หรือ Grain to Glass Sustainability มีเป้าหมายสำคัญ คือ การใช้พลังงานทดแทน 100% เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตโดยตรงให้เป็นศูนย์ ร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทางอ้อมให้ได้ 50% รวมถึงลดปริมาณการใช้น้ำในการผลิตทุก ๆ เครื่องดื่มลง 30%

ทั้งยังดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับน้ำในชุมชนจำนวน 150 โครงการทั่วโลก และสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยจำนวน 150,000 รายด้วยความรู้และเทคนิคในการเพาะปลูกเพื่อปฏิรูปที่ดินและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการใช้วัสดุรีไซเคิล 100% ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของดิอาจิโอต้องสามารถรีไซเคิลได้

Advertisment

สำหรับเป้าหมายของประเทศไทย DMHT ก็มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักใน 3 ด้านเช่นเดียวกัน โดยจะดำเนินการผ่านโครงการที่มีอยู่แล้วเพื่อความต่อเนื่อง ได้แก่

1.การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ โครงการหลักที่ช่วยในการส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบในประเทศไทยคือ โครงการ DRINKiQ หรือการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งรูปแบบเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม E-Learning และควิซออนไลน์

โดยตั้งแต่ปี 2018-2020 มีผู้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม E-Learning ทั้งหมด 18,240 คน และภายในปี 2030 DMHT ตั้งเป้าหมายให้มีการทำควิซ DRINKiQ ออนไลน์ทั้งหมดจำนวน 250,000 ครั้ง ซึ่งควิซ DRINKiQ ออนไลน์นี้เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าไปเรียนรู้ในแพลตฟอร์ม Don’t Drink Drive E-Learning จำนวน 250,000 คน ภายในปี 2030

2.การเป็นเลิศด้านความหลากหลาย จัดการอบรมทักษะให้กับคนจำนวน 15,000 คนผ่านโครงการ Learning for Life (โครงการฝึกฝนทักษะสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ) ภายในปี 2030

โดยตั้งแต่ปี 2018-2020 มีผู้เข้าอบรมโครงการแล้ว 13,000 คน รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการของไทยด้วยการจัดอบรมทักษะสำหรับบาร์เทนเดอร์ผ่านการอบรม Diageo Bar Academy

3.การเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต (Grain to Glass Sustainability) นำเข้าสินค้าของดิอาจิโอที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากวัสดุรีไซเคิลที่มีความปลอดภัยมาจำหน่ายในประเทศไทย
สานต่อโครงการรีไซเคิลขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์หลังการบริโภค โดยการนำขวดไปมอบให้กับบริษัท บางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด สำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เพื่อลดปริมาณขยะและสนับสนุนอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยไปพร้อมๆ กัน