กระทรวงแรงงาน เร่งผลิตกำลังคนด้านท่องเที่ยว บริการ รองรับเปิดประเทศ

กระทรวงแรงงาน รับกระแสเปิดประเทศใน 120 วัน เร่งพัฒนากำลังคนด้านท่องเที่ยว และบริการ จัดอบรมผ่านโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั่วประเทศ นำร่องภูเก็ตที่แรก

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลประกาศแผนภูเก็ตแซนด์บอกซ์ (Phuket Sandbox) ที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่ได้รับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบโดส สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และตั้งเป้าหมายเปิดประเทศภายใน 120 วันนั้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ภายในจังหวัดมีความตื่นตัว การจ้างงานมีแนวโน้มสูงขึ้นเพื่อเตรียมรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

และเพื่อตอบรับกระแสดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้ กพร. เร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและผลิตกำลังคนป้อนพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่นำร่องโมเดลภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ทาง กพร. ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต (สพร. 21 ภูเก็ต) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นายธวัชกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวจะเน้นการฝึกยกระดับฝีมือประกอบด้วยหลักสูตรการทำเบเกอรี่ พนักงานผสมเครื่องดื่ม บาริสต้ามืออาชีพ การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม การตัดเย็บชุดพื้นเมือง การประกอบอาหารไทย และช่างซ่อมบำรุงตามแนววิถีใหม่ ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชม. อบรมระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2564 รับจำนวนจำกัด เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม

Advertisment

ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่สมัครหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในอาชีพที่จะสมัคร ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook/ dsdphuketskill หรือติดต่อสอบถามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เบอร์โทร 0 7668 5275

“สำหรับจังหวัดอื่น ๆ มีการฝึกยกระดับฝีมือเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมนั้น จัดให้ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ และความต้องการทักษะฝีมือของกำลังแรงงานในแต่ละพื้นที่ จะดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ผู้สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th เลือกเมนู“สมัครฝึกอบรม” หรือโทรสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4”