4 ตุลาคม วันสัตว์โลก ร่วมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น

ภาพ: David Clode/unsplash

4 ตุลาคม วันสัตว์โลก ชวนคนร่วมยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสร้างโลกให้ดีขึ้น

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 World Animal Day (วันสัตว์โลก) หรือ Animal Lovers Day เป็นแนวคิดระดับโลกด้านสิทธิสัตว์ โดยมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีขึ้น และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของธรรมชาติ

ประวัติของวันสัตว์โลกเริ่มขึ้นเมื่อ 24 มีนาคม ค.ศ. 1925 ในงานชุมชุมที่ Sport Palace ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่มีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ เยาวชน กลุ่มชุมชน และบุคคลอื่น ๆ เข้าร่สม และมีการนำเรื่องสวัสดิภาพสัตว์มาพิจารณา โดย “ไฮน์ริช ซิมเมอร์แมน” (Heinrich Zimmermann) นักวิทยาวิทยาและนักเคลื่อนไหวด้านการคุ้มครองสัตว์ เป็นแกนนำ ซึ่งครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองประมาณ 5,000 คน

จากนั้นวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1929 ได้มีการกำหนดให้วันฉลองเกียรติของฟรานซิส แห่งอัสซีซี (Francis of Assisi) นักบุญอุปถัมภ์สัตว์ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสัตว์โลก โดยเริ่มแรกมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ยอมรับวันนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และเชโกสโลวาเกีย

ต่อมา ค.ศ. 1931 ที่ประชุมองค์กรคุ้มครองสัตว์โลกในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ได้ให้วันดังกล่าวเป็นวันที่ถือปฏิบัติในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานหนักและความทุ่มเทของไฮน์ริช ซิมเมอร์แมน ในการต่อสู้เพื่อความปลอดภัยของสัตว์

Advertisment

ปี 2002 สมาคมคุ้มครองสัตว์แห่งประเทศฟินแลนด์ (SEY) ได้เฉลิมฉลองวันนี้ด้วยการจัดกิจกรรมและแจกจ่ายสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน และในปี 2019 มี 56 ประเทศทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองวันสัตว์โลก

สัตว์เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศมากเท่ากับมนุษย์และพืช บทบาทของสัตว์นั้นมีตั้งแต่การรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา (การสลายตัว การจัดเตรียมสารอาหาร คาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน การปกป้องสิ่งแวดล้อม) ไปจนถึงการสร้างสุขภาพที่ดีของมนุษย์

และการเฉลิมฉลองวันสัตว์โลกเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความเคลื่อนไหวในการสร้างที่พักพิงเพื่อช่วยเหลือสัตว์ เปิดตัวสวัสดิภาพสัตว์ ระดมทุน และดำเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความตระหนักและสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ที่ดีขึ้น