เร่งพัฒนาแรงงาน ฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษกว่าหมื่นคน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยว ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยว ตั้งเป้า 12,480 คน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิด-19

โดยเฉพาะการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง-ตะวันตก และภาคใต้) เพื่อให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตพร้อมเพรียงกันทุกภาค ช่วยพัฒนาฐานเศรษฐกิจในประเทศ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคด้วย การเตรียมความพร้อมด้านทักษะของแรงงานจึงสำคัญเพื่อรองรับการเจริญเติบโตตามเส้นทางการคมนาคม

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือด้านการท่องเที่ยว ด้านดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ ให้กับกำลังแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการและกำลังแรงงานทั่วไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ให้มีจำนวนเพียงพอรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ

และสอดคล้องกับความต้องการของภาคท่องเที่ยวและบริการ เช่น หลักสูตรด้านภาษา หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ หลักสูตรการท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุค Thailand 4.0 หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ หลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ และหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมายดำเนินการทั้งสิ้น 12,480 คน ได้แก่โครงการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 7,200 คน โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 4,600 คน อีกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคือ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง กลุ่มนี้มีเป้าหมายอีก 680 คน

ดำเนินการแล้วทั้ง 3 โครงการ รวม 9,921 คน โดยหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว และบริการให้มีความพร้อม สามารถพัฒนาทักษะให้เป็นแรงงานฝีมือในยุค 4.0

“ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครฝึกอบรมกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อีกช่องทางหนึ่ง” นายประทีปกล่าว