เข็มวันอานันทมหิดล 2565

วันมหิดล
คอลัมน์ : เอชอาร์คอร์เนอร์

อาจเนื่องเพราะ “นสพ.ชนัญชิดา ชีวะพฤกษ์” นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะทูตน้ำใจ หรือพรีเซ็นเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล 2565 มาร่วมรณรงค์ขอรับบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ. 2565 หรือเข็มที่ระลึกเนื่องใน “วันอานันทมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ”

พร้อมทั้งเชิญชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผ่านมา ณ โถงหน้าห้องประชุม ชั้น 3 โซน A อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “Your Feelings Matter รู้สึก…ทุกความรู้สึก” เนื่องจากทางโครงการได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องการรณรงค์ให้ใส่ใจสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบข้าง

เพราะอาการของสุขภาพจิตไม่ได้ชัดเหมือนสุขภาพกาย ที่สำคัญเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนในสังคมเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช เพื่อลดตราบาป หรือ stigma ของผู้ป่วยจิตเวช และให้ผู้ป่วยจิตเวชกล้าไปพบจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น

สำหรับรายได้จากการรับบริจาค จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ, ผู้ป่วยยากไร้, สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Advertisment

ซึ่งจะนำไปจัดซื้อเครื่อง rTMS (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าที่ดื้อยา และโรคทางจิตเวชอื่น ๆ

โดยส่วนใหญ่การรักษาโรคทางจิตเวชจะเริ่มจากการพูดคุยและขยับไปเป็นการใช้ยา แต่หากใช้ยาแล้วยังไม่สามารถรักษาได้ จำเป็นจะต้องหาทางเลือกอื่น

นอกจากนี้ ยังนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

รูปแบบของเข็มวันอานันทมหิดลปีนี้ เป็นโลหะทองเหลืองสีเงินด้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูปพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ประทับนั่งเหนือพระเก้าอี้ ตามแบบพระบรมราชานุสาวรีย์จริง ที่ประดิษฐานด้านหน้าอาคาร อปร. ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisment

พร้อมทั้งมีตราพระเกี้ยวสีเงินเป็นสัญลักษณ์แทนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปรารภของพระองค์

ส่วนฐานของเข็มกลัดเป็นรูปพวงมาลาประดับด้วยดอกกุหลาบสีส้ม ซึ่งตรงกับสีของวันอานันทมหิดลในปี พ.ศ. 2565 ที่ตรงกับวันพฤหัสบดี

ด้านหน้าของพวงมาลามีตัวอักษรคำว่า “วันอานันทมหิดล ๒๕๖๕” และด้านหลังมีตัวอักษรคำว่า “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สำหรับผู้บริจาคเงินสามารถเลือกรับเข็มวันอานันทมหิดลพร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 หรือเข็มที่ระลึกชุดพิเศษ 3 เข็มประกอบด้วย เข็มวันอานันทมหิดลตั้งแต่ปี 2563-2565 พร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 โดยโครงการจัดทำเข็มชุดนี้ขึ้นเนื่องจากปี 2565 เป็นปีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังก้าวสู่ปีที่ 75

นอกจากนี้ ยังเปิดให้สั่งจองเสื้อยืดที่ระลึกของโครงการ โดยมี 2 สี คือ สีขาว และสีส้ม ตั้งแต่ไซซ์ S-4XL ซึ่งขั้นตอนการบริจาค การขอรับเข็มวันอานันทมหิดลและเสื้อยืด มีรายละเอียดดังนี้

1.เข็มวันอานันทมหิดล พร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 บริจาคเงินเข็มละ 100 บาท

2.เข็มที่ระลึกชุดพิเศษ 3 เข็ม คือ เข็มวันอานันทมหิดล ตั้งแต่ปี 2563-2565 พร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 บริจาคเงินชุดละ 200 บาท

3.เสื้อยืดที่ระลึกของโครงการ ทุกสี ทุกไซซ์ บริจาคเงินตัวละ 250 บาท

บริจาคเงินผ่านเลขที่บัญชี 045-508231-4 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวันอานันท-มหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย จากนั้นลงทะเบียนเพื่อขอรับเข็ม เสื้อยืด

และติดตามสถานะการบริจาคได้ทางเว็บไซต์ https://anandaydonation.docchula.com โดยมีค่าจัดส่งรวมใบเสร็จจำนวน 40 บาท (ไม่จำกัดจำนวน) และผู้บริจาคสามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า