มาดู “ส้วมนาโน” ไม่ใช้น้ำเเม้เเต่หยดเดียว นวัตกรรมรักษ์โลกทุนวิจัยจาก”บิล เกตส์” (คลิป)

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์คือ “น้ำจืด” ปัจจุบันในหลายพื้นที่ของโลกกำลังเผชิญกับภาวะขาดเเคลน เช่นในทวีปเเอฟริกา การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อช่วยเหลือให้เกิดสุขอนามัยที่ดีของชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้

“บิล เกตส์” เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ มหาเศรษฐีอันดันหนึ่งของโลกเเละภรรยา เดินหน้าสนับสนุนทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ในสหราชอาณาจักร ประดิษฐ์ “ส้วมนาโนเมมเบรน” ขึ้นไม่ต้องใช้น้ำแม้แต่หยดเดียว โดยจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนมากถึง 2,300 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่มีส้วมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

สำหรับการทำงานของ “ส้วมนาโนเมมเบรน” จะเริ่มทำงานหลังจากที่ผู้ใช้เสร็จกิจธุระและปิดฝาชักโครกเรียบร้อยแล้ว ด้านล่างของโถจะมีกลไกหมุนเวียนที่จะกวาดของเสียลงไปสู่ก้นโถชั้นที่สอง ซึ่งช่วยสกัดกลิ่นของเสียไม่ให้ออกสู่ภายนอกได้ในตัว

หลังจากนั้นของเสียจะถูกกรองผ่านแผ่นกรองที่ใช้เทคโนโลยีนาโนเมมเบรน ที่จะทำให้โมเลกุลของน้ำกลายเป็นไอเพื่อแยกออกจากของเสียที่เป็นของแข็งและเชื้อโรคต่างๆ ที่ขับถ่ายออกมา

Advertisment

จากนั้นน้ำที่อยู่ในลักษณะของไอน้ำจะถูกส่งผ่านไปสู่ห้องอีกห้องหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยลูกปัดเคลือบผิวไฮโดรฟิลิกด้วยเทคโนโลยีเคลือบนาโน ซึ่งจะทำให้ไอน้ำควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ เก็บไว้ในส่วนที่ใช้เก็บรวบรวมน้ำ ซึ่งมีความบริสุทธิ์พอสำหรับการนำกลับใช้ได้อีก อาจไม่ถึงขั้นนำมาดื่มได้เเต่ก็สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้


ชมคลิป