สรรพากรแจงข่าวรัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9% ไม่เป็นความจริง !!

ตามที่มีข่าวในโซเซียลมีเดียว่า รัฐบาลจะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็น 9% ในวันที่ 1 ตุลาคม 61 นั้น

กรมสรรพากรขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวเป็นการนํากําหนดระยะเวลาจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ.2560 มาเผยแพร่ ทําให้ประชาชนเกิดการสับสนและตื่นตระหนก ซึ่งตั้งแต่มีการบังคับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปีพ.ศ.2535 ได้มีการตรากฎหมายเพื่อลดอัตราจากอัตราที่กําหนดในกฎหมายเป็นร้อยละ 7 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเขียนกฎหมายลักษณะเช่นเดียวกันนี้มาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีมีเพียงช่วงสั้นๆ ในปีพ.ศ. 2540 เท่านั้นที่มีการปรับอัตราขึ้นเนื่องจากเป็นข้อกําหนดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงวิกฤตต้มยํากุ้งที่ผ่านมาได้มีกระแสความเข้าใจคลาดเคลื่อนลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งกรมสรรพากรก็ได้ชี้แจงทําความเข้าใจมาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหลงเชื่อข่าวดังกล่าวและขอให้ช่วยแชร์ข้อมูลนี้เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันต่อๆ ไปด้วย

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมสรรพากร
www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ