สศอ. จัดการประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2560 เชิญชวนภาคเอกชน-ประชาชน ระดมความคิดผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า       ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  สศอ. จะจัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรม 4.0 จุดเปลี่ยนประเทศไทย” หรือ “Industry 4.0 Roadmap : Transforming towards Thailand 4.0” เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม, นักลงทุนทั้งภาคการผลิตและบริการ, ภาครัฐ, สมาคมการค้าระหว่างประเทศ, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์, สถานบันการศึกษา สถาบันการเงิน และประชาชนทั่วไป   ได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการ เชื่อมโยงแนวคิดและให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม, มาตรการในการแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มและแจ้งเตือนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อไป

“สศอ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถยกระดับก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี”

สำหรับกิจกรรมภายในงาน สศอ. ได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Industry 4.0 Roadmap : มิติใหม่สู่ประเทศไทย 4.0”   พร้อมจัดงานเสวนาในหัวข้อ  “อุตสาหกรรม 4.0 จุดเปลี่ยนประเทศไทย”  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเสวนากับ นายศิริรุจ จุลกะรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และผู้ประกอบการภาคเอกชนในองค์กรชั้นนำ  ผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ซีที เอเชียโรโบติก จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอ และอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมเสวนาในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยจะมีห้องเสวนาย่อย 3 ห้อง คือ

ห้องที่ 1 เรื่อง “Industry 4.0 : Pathways to the Smart Production” (บรรยายภาษาอังกฤษ/ล่ามแปลภาษา) ร่วมเสวนาจาก Core Technologies of TRUMPF, องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO กรุงเทพฯ), สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ , สถาบันไทย-เยอรมัน,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล ร่วมให้ความรู้ 

ห้องที่ 2 จะเป็นหัวข้อ “Big Data : Industrial Intelligence Information (I3)” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท Accenture Thailand และบริษัท Cisco Systems (Thailand) จำกัด และบริษัท Stelligence จำกัด ร่วมให้ความรู้

และห้องที่ 3 หัวข้อ “Maker Community : ถอดบทเรียนนักประดิษฐ์สู่ธุรกิจทำเงิน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก สถาบันพลาสติก,  บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด,ผู้ร่วมก่อตั้ง Tribes Maker Space, บริษัท จี.ไอ.บี เทรดดิ้ง จำกัด และผู้ก่อตั้ง Reconomy ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.registeroieforum2017.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2202-4274

                                      ******************************