“Golden Boy” จัดแสดงวันแรก คนไทย-ต่างชาติแห่ชมแน่น

Golden Boy

“Golden Boy” จัดแสดงวันแรก คนไทย-ต่างชาติแห่ชมแน่น ชื่นชมในความงดงามของประติมากรรมล้ำค่าอายุนับพันปี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร บรรยากาศตลอดการจัดแสดงวันแรกของประติมากรรมรูปบุคคล “Golden Boy” ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์เปิดในเวลา 08.30 น. มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาเข้าชมไม่ขาดสาย และเริ่มแน่นตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนกระทั่งปิดทำการเวลา 16.00 น. นักท่องเที่ยวทั้งหมดต่างชื่นชมในความงดงามของประติมากรรมล้ำค่าอายุนับพันปี และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ช่วยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด

วันเดียวกัน ผู้บริหารเครือมติชน นำโดยนายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท และ น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ เข้าชม Golden Boy และโบราณวัตถุทรงคุณค่าต่าง ๆ โดยมี ดร.ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับประติมากรรมที่ได้รับคืนมา และ น.ส.ฤทัยวัลคุ์ มโนสา ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร่วมนำชม

Advertisment

ดร.ทนงศักดิ์ หนึ่งในคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ผู้ลงพื้นที่ตามหาสถานที่ค้นพบประติมากรรมสำริด Golden Boy กล่าวว่า การจัดแสดง Golden Boy และประติมากรรมสตรีพนมมือ ที่ไทยได้รับคืนจาก The MET เป็นโอกาสดีที่ทำให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องโบราณวัตถุที่สูญหาย หรือถูกลักลอบนำออกไปนอกประเทศมากขึ้น

สำหรับ Golden Boy ติดป้ายอธิบายจัดทำโดยกรมศิลปากร ระบุว่า “Golden Boy เป็นประติมากรรมรูปบุคคล (รูปพระมหากษัตริย์ในสถานะเทพ) ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย) ปลายพุทธศตวรรษที่ 16-ต้นพุทธศตวรรษที่ 17 (ประมาณ 900-1,000 ปีมาแล้ว) สัมฤทธิ์ ฝังเงิน กะไหล่ทอง ปรากฏหลักฐานว่าพบจากบ้านยาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์”

ผู้สนใจเข้ารับชม Golden Boy ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดทำการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. การเข้าชม Golden Boy ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Advertisment