กรมศิลป์ชวนชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ใต้ร่มพระมหากรุณา มหาวชิราลงกรณ”

วันนี้ (วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร “ใต้ร่มพระมหากรุณา มหาวชิราลงกรณ” โดยมีผู้บริหารกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน สนับสนุน และอนุเคราะห์กิจกรรมเนื่องด้วยงานศาสนา ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเสมอมา  ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์มรดกไทย ด้านนาฏดุริยางคศิลป์สืบมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการแสดงโขน ทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงฝึกหัดเป็นตัวหนุมาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ที่โรงเรียนจิตรลดา

Advertisement

กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยจัดการแสดงที่หลากหลาย ทั้งการแสดงนาฏศิลป์ไทย การบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีสากล เพื่อให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การแสดงประกอบด้วย

Advertisement

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 จัดการแสดงรำถวายพระพร “พัทธวิสัย” การบรรเลงมหกรรมกลองสี่ภาค จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ การแสดงการละเล่นของหลวง “ระเบง” และการแสดงโขน ชุดน้อมพลีกายถวายภักดี

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 จัดการแสดงรำถวายพระพร “พัทธวิสัย” การบรรเลงและขับร้องดนตรีสากล อาทิ เพลงสดุดีราชามหาวชิราลงกรณ เพลงล้นเกล้าวชิราลงกรณ เพลงราตรีประดับดาว เพลงยอยศพระลอ เพลงพระราชนิพนธ์ Nature Waltz จากชุด Kiniri Suite พร้อมการแสดงบัลเลต์ประกอบ การแสดงการละเล่นของหลวง “โมงครุ่ม กุลาตีไม้” และการแสดงโขน ชุดศึกวิรุญจำบัง

 

Advertisement