ชวนเที่ยวงาน 108 ปีกรมศิลปากร ชมนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด…หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม”

กรมศิลปากรเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน 108 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ชมนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด…หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม” และการออกร้าน Creative Fine Arts ของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร การเสวนาทางวิชาการ และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบรอบ 108 ปี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดงาน 108 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ และเล็งเห็นความสำคัญของมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อจะได้ร่วมมือร่วมใจกับกรมศิลปากรในการธำรงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติไว้เป็นทุนทางวัฒนธรรมแก่อนุชนไทยสืบไป

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “คุณค่าอันโดดเด่นของศรีเทพและพนมรุ้งกับการเข้าสู่มรดกโลก” โดยมี นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสุริยา สุดสวาท หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นวิทยากร  ดำเนินรายการโดย นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนายการกองโบราณคดี

วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 พบกับนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด…หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม” และการออกร้าน Creative Fine Arts จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น และหนังสือกรมศิลปากร

วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยวันที่ 25มีนาคม 2562 จัดการบรรเลงดนตรีสากล และวันที่ 26 มีนาคม 2562 ชมการแสดงพระคเณศประทานพรออกระบำช้าง ละครนอก เรื่อง “สุวรรณหงส์ ตอนเข้าเมือง” การบรรเลงและขับร้อง เพลสร้อยลาว เถา ออกการแสดงละครพันทาง เรื่อง “พญาผานอง ตอนลานางอั้วสิม” ฯลฯ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในเวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน 108 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ