กรมศิลป์แสดงนาฏดุริยางคศิลป์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง เปิดให้ชมฟรี

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2562 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนา และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ทรงให้การอุปถัมภ์การแสดงโขน นาฏศิลป์ไทยชั้นสูงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงเครื่องแต่งกายโขนของกรมศิลปากรให้วิจิตรงดงาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อวงการนาฏศิลป์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม จึงมอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการแสดงประกอบด้วย

1.การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด อินทระเทวาอาศิรพาท

2.การบรรเลง-ขับร้องดนตรีสากล อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์ เพลงเพลินภูพิงค์ เพลงสมเด็จ เพลงศิลป์แผ่นดิน โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร อำนวยเพลงโดย เรือเอกวิชาญ ชิณณะวิโรจน์ไพศาล

3.โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “บารมีปกเกล้าพระแม่เจ้าสีดา” นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กำกับการแสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสอาด และอำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

ผู้สนใจเข้าชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สามารถรับบัตรชมการแสดง 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง ได้ทาง www.ntt.finearts.go.th และรับบัตรชมการแสดงทางเคาน์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. วันแสดงรับบัตรทางเคาน์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง หรือจนกว่าบัตรจะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 022241341 หรือ 022210171 ในวันและเวลาราชการ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ