ศาลพิพากษาให้”ญาณี ตราโมท” นักแสดงรุ่นใหญ่ ปลดจากบุคคลล้มละลาย

ภาพ:ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 9117/2550 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายญาณี ตราโมท จำเลยที่ 4 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558 นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 4 เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ นายญาณี ตราโมท ผู้ล้มละลายที่ 4 จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2561

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายญาณี ตราโมท ดารานักแสดงรุ่นใหญ่ มีผลงานการแสดงทางภาพยนต์และโทรทัศน์จำนวนมาก