DNA บอกได้ ออกกำลังกายแบบไหนเหมาะกับคุณ

การออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและปราศจากโรค แต่รู้หรือไม่ว่าการออกกำลังกายที่ได้ผลดีต่อร่างกายจะต้องมีวินัย ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และถูกวิธี ซึ่งการที่จะรู้ว่าออกกำลังกายรูปแบบใดถึงจะเหมาะสมนั้น สามารถตรวจวิเคราะห์ได้จากพันธุกรรมพื้นฐานของแต่ละคน


การตรวจพันธุกรรมพื้นฐาน หรือ DNA เพื่อค้นหาสมรรถภาพ เริ่มมีการนำมาใช้ในการดูประสิทธิภาพทางกีฬา โดยสามารถวิเคราะห์พันธุกรรมเป็นรายบุคคลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนด กิจกรรมหรือโปรแกรมการออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ซึ่งข้อมูลจาก DNA นี้จะช่วยในการเลือกโปรแกรมการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมและตรงกับความสามารถของตนเองมากที่สุด

ดร.พงศ ธรณ์ ไชยทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) กล่าวว่า การวิเคราะห์ DNA จะทำให้นักกีฬาสามารถทราบถึงพันธุกรรมและสมรรถนะพื้นฐานของตน ซึ่งจะทำให้การฝึกฝนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงได้ การเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของร่างกายทำให้รู้ถึงขีดความสามารถของตัวเอง เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสมรรถภาพของร่างกายเพิ่มเติมจากการฝึกซ้อมและอาหาร

“ยีนสามารถกำหนดการแปรผันทางพันธุกรรมของร่างกาย เช่น ความแข็งแกร่ง ความสามารถในการใช้ออกซิเจน ประสิทธิภาพการเต้นของหัวใจ ขนาดของกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบเส้นใยกล้ามเนื้อ การรู้จักยีนของคุณหมายความว่าคุณรู้จักร่างกายของคุณดีขึ้น การตรวจวิเคราะห์ DNA ช่วยกำหนดกิจกรรมทางกายภาพที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เพราะเป็นการวิเคราะห์จากลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคล เพื่อดูว่าบุคคลนั้น ๆ เหมาะกับการเล่นกีฬาหรือการฝึกซ้อมที่เน้นความทนทาน หรือกิจกรรมที่เน้นการใช้พลังงาน หากจำเป็นจะช่วยกำหนดทรีตเมนต์ จากผลการวิเคราะห์และอาจรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้น หรือการออกแบบอาหารที่ให้นักกีฬารับประทาน การทราบข้อมูลของยีนบางยีนก็ช่วยให้ทราบเรื่องความเสี่ยงในการบาดเจ็บด้วย” ดร.พงศธรณ์ ไชยทรัพย์ อธิบาย

Previous articleโตโยต้า ซี-เอชอาร์ ไอ’แอม เทคโนโลยี
Next articleXylitol smile ดูแลฟันฟรีในพื้นที่ห่างไกล