ความหวังวิจัยไทย! นักวิจัยศึกษา “สารสกัดมังคุดป้องกันอัลไซเมอร์”รับยุคสูงวัยครองเมือง

ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง นักวิจัยจากศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ “ประชาชาติธุรกิจออนไลน์” ถึงผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดมังคุดในการลดความไม่สมดุลของไมโตคอนเดรียในโรคอัลไซเมอร์” ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงในงาน ประชุมวิชาการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) หัวข้อ “จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย”

โดยผลการศึกษาล่าสุดพบโอกาสที่ดีในการพัฒนาต่อยอดการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การรักษาโรคอัลไซเมอร์

โดย ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง หนึ่งทีมวิจัยร่วมกับ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น, วราลี เรือนคำ และบริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิก ควอลิตี้เทรด จำกัด ระบุผลการศึกษาว่า สารสกัดมังคุดมีความสามารถในการปกป้องเซลล์ประสาทจากความเป็นพิษของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซต์ ผ่านกลไกที่เหนี่ยวนำความไม่สมดุลของไมโตคอนเดรีย ซึ่งอาจจะนำมาใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันและรักษาการเสื่อมทางระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวว่า แต่เดิมผลการศึกษาพบการใช้สารสกัดจากมังคุดเพื่อการรักษาโรคต่างๆ เช่น ฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบ ลดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง ลดความดันโลหิต และโรคเบาหวาน แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงกลไกจากประสิทธิผลของมังคุดในการช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ประสาท จึงนำมาสู่การศึกษา เพื่อหาสรรพคุณจากธรรมชาติในการลดจำนวนประชากรผู้ป่วยอัลไซเมอร์

“การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาสารสกัดจากมังคุดในการลดการตายของเซลล์ประสาท โดยมุ่งศึกษากลไกการทำงานของไมโตคอนเดรีย ซึ่งคาดหวังว่าหากการตายของเซลล์ประสาทที่ก่อให้เกิดโรคสมองเสื่อมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของไมโตคอนเดรียที่ผิดปกติ ทำให้ไม่สามารถสร้างพลังงานให้กับเซลล์ประสาทได้อย่างเพียงพอ ประสิทธิผลของสารสกัดเปลือกมังคุดน่าจะเพิ่มการทำงานของไมโตคอนเดรีย และลดการเสื่อมของเซลล์ประสาทได้”ดร.วิลาสินี กล่าว


อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการรักษาโรคสมองเสื่อมที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นหากสารสกัดมังคุดนี้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อม จะทำให้ช่วยลดงบประมาณในการรักษาโรคดังกล่าว โดยทีมวิจัยระบุว่า มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาต่อยอดในการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากมังคุดต่อระบบต่างๆของร่างกาย และเพื่อเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของมังคุดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทย