4 เรื่องเกี่ยวกับไทรอยด์ รู้ไว้ก่อนย่อมดีกว่า

โรคไทรอยด์ คือ โรคของต่อมไร้ท่อที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้น ๆ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ที่น่าสนใจคือ หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเป็นโรคไทรอยด์ ซึ่งหากรู้ตัวเร็วและรักษาเร็วจะช่วยให้รับมือได้ทันท่วงทีและดูแลรักษาสุขภาพได้ถูกต้องในระยะยาว ดังนั้น การตระหนักและรู้เท่าทันโรคไทรอยด์ย่อมดีกว่า

นพ.ณัฐนนท์ มณีเสถียร อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า ต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่ผลิตและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด ส่งไปตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมอง (pituitary gland) และต่อมไฮโปธาลามัส (hypothalamus) โดยร่างกายจะมีระบบควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์เพื่อรักษาระดับไทรอยด์ฮอร์โมนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ความสำคัญของไทรอยด์ฮอร์โมนคือ การกระตุ้นให้อวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกายทำงาน และควบคุมระบบการเผาผลาญของเซลล์ต่าง ๆ รวมถึงระดับไขมันในเลือด ระบบย่อยอาหาร ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย การทำงานของกล้ามเนื้อ รวมทั้งมีผลต่อความแข็งแรงของผิวหนัง ผม เล็บ

เมื่อไทรอยด์เกิดความผิดปกติขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายตามมาได้

นพ.ณัฐนนท์ให้ข้อมูล 4 เรื่องเกี่ยวกับไทรอยด์ที่ควรรู้ ดังนี้

1.อุบัติการณ์ของโรคไทรอยด์ในปัจจุบัน : ยิ่งในพื้นที่ที่มีการขาดไอโอดีนมักพบว่า มีคนไข้เกิดคอพอกมากขึ้น ส่วนในพื้นที่ที่มีการบริโภคไอโอดีนเพียงพอ ส่วนใหญ่จะพบอาการโรคไทรอยด์ในกลุ่ม autoimmune disease ซึ่งเป็นสาเหตุของทั้งไทรอยด์เป็นพิษหรือไทรอยด์ทำงานต่ำ และมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 4 : 1

2.ภาวะนอนไม่หลับ กินไม่อิ่มแสดงว่าเป็นโรคไทรอยด์ : อาการของโรคไทรอยด์จะแตกต่างกันตามแต่ละโรคที่เป็น เช่น ถ้ามีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปจะมีอาการท้องผูก ขี้หนาว เหนื่อยง่าย เพลีย น้ำหนักเพิ่ม ถ้าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปจะมีอาการใจสั่น มือสั่น เหนื่อยง่าย น้ำหนักลด หิวบ่อย เป็นต้น

3.ไทรอยด์ป้องกันได้หรือไม่ : สำหรับในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคควรเพิ่มการบริโภคไอโอดีน เช่น ใช้เกลือไอโอดีนปรุงอาหาร จะป้องกันการเกิดคอพอกได้ หรือการรับประทานอาหารทะเลให้พอเพียง ส่วนการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปยังไม่มีวิธีป้องกัน เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไทรอยด์ควรไปเจาะเลือด

เพื่อวินิจฉัยไทรอยด์ฮอร์โมน

4.อย่าละเลยตรวจเช็กไทรอยด์ : คนที่มีอาการ คอโตขึ้น คลำเจอก้อนบริเวณคอด้านหน้า มีอาการอันเนื่องมาจาก ไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป (hypothyroidism) เช่น เหนื่อยง่าย เพลียง่าย ขี้หนาว ท้องผูก


น้ำหนักขึ้นง่าย หรือมีอาการไทรอยด์ทำงานมากเกินไป (hyperthyroidism) เช่น มือสั่น ใจสั่น น้ำหนักลดลง โดยที่ยังทานอาหารเป็นปกติหรือมากกว่าปกติ วิตกกังวล หงุดหงิดมากกว่าปกติ ตาโปนโตกว่าปกติ คอโตขึ้น ลำไส้เคลื่อนไหวมากกว่าปกติ ขับถ่ายบ่อยขึ้น เหงื่อออกมาก ควรเข้ารับการตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน