ตั้งครรภ์ปลอดภัย ลดเสี่ยงโรคพันธุกรรม

ดร.เกษร เตียวศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและคัดกรองตัวอ่อน กล่าวว่า ในปัจจุบันโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกมีมากกว่า 1,000 ชนิด อาทิ โรคทาลัสซีเมีย โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA โรคดักแด้ และโรคเท้าแสนปม แต่ที่พบมากที่สุด คือ โรคทาลัสซีเมีย จากสถิติตรวจพบว่า คนไทย 10 คน จะเป็นพาหะของโรคนี้ถึง 4 คน ซึ่งถือว่าสูงมาก

ในปัจจุบันพบว่าเด็กป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียเฉลี่ยปีละ 10,000 คน ทาลัสซีเมีย (Thalassemia) คือ โรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียจะไม่สามารถสร้างโปรตีนโกลบินได้ตามปกติ หรืออาจสร้างได้น้อยลง ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยขาดความยืดหยุ่น และมักจะถูกม้ามทำลาย นำไปสู่ภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีด (Anemia) และทำให้เม็ดเลือดแดงลำเลียงออกซิเจนไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้น้อยลง

นายพรมสันต์ จิตรนาศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน ที่เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเกิดโรคพันธุกรรม จึงได้ริเริ่มโครงการ “ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย” ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี เพื่อให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการมีลูก ซึ่งถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการมีบุตรไม่ให้เป็นโรคทางพันธุกรรม เพื่อให้เด็กที่เกิดมาปลอดโรค โดยเล็งเห็นว่า การป้องกันก่อนการเกิด มีค่ามหาศาลกว่าการแก้ไข

“โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยเพราะเจตนารมณ์ของศูนย์ที่มีความประสงค์จะลดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกรวมทั้งสิ้น4โรคคือ 1.โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA 2.ภาวะแท้งคุกคาม 3.โรคท้าวแสนปม และ 4.โรคทาลัสซีเมีย โดยโรคทาลัสซีเมียนี้เรามีการคัดกรองก่อนการตั้งครรภ์ และแบบการวางแผนเพื่อช่วยเหลือสำหรับเด็กที่เกิดมาเป็นโรคทาลัสซีเมียแล้ว แต่อยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสม ก็สามารถมาติดต่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้”

ทางด้าน ดร.เกษร เตียวศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและคัดกรองตัวอ่อน กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้วพ่อแม่ที่เป็นพาหะหรือโรคทางพันธุกรรมจะมีการถ่ายทอดโรคไปสู่ลูก ซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิด หรือคุณแม่บางรายมักเจอปัญหาการแท้งซ้ำซาก ดังนั้นการวางแผนการมีบุตรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันของศูนย์ทำให้สามารถตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนจากผลการตรวจอย่างละเอียดในระดับยีนและโครโมโซมเพื่อคัดตัวอ่อนที่มีพันธุกรรมผิดปกติออกไปก่อนจะย้ายตัวอ่อนที่สมบูรณ์กลับสู่ครรภ์มารดาหรือแม้แต่ในกรณีที่หากพ่อแม่เป็นพาหะแล้วทำให้เด็กที่เกิดมาต้องเป็นโรคทาลัสซีเมียที่ศูนย์ก็สามารถช่วยผู้ป่วยเด็กให้มีโอกาสหายได้ด้วยการใช้เซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์ที่มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้มารักษา ด้วยการคัดกรองตัวอ่อนและจับคู่เนื้อเยื่อที่ตรงกัน (HLA-Matching) เพื่อให้แม่ให้กำเนิดบุตรอีกหนึ่งคน แล้วนำเซลล์ต้นกำเนิดจากบุตรคนน้องนำไปปลูกถ่ายรักษาบุตรคนพี่ได้ เพราะเด็กที่เกิดมาได้ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองโรคทาลัสซีเมีย และผ่านกระบวนการตรวจความเข้ากันของเนื้อเยื่อมาแล้ว โครงการ “ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย” จึงถือเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลดปัญหา และลดภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรมได้เป็นอย่างมาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและคัดกรองตัวอ่อนกล่าวอีกว่า”โครงการท้องปลอดโรคลูกปลอดภัยถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดี ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เป็นการหยุดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมไม่ให้ไปสู่ลูกที่จะเกิดมา ซึ่งความจริงแล้วอยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่คิดอยากมีลูกทุกคนว่า ไม่จำเป็นต้องมีโรค ถ้ารู้สึกว่าตนเองมีบุตรยาก ก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ได้ เพราะอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พบว่า แม้จะไม่มีโรคก็อาจจะมีภาวะอื่นแทรกซ้อนอยู่ เช่น ภาวะแท้งคุกคาม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้เป็นแม่มักไม่เคยทราบมาก่อน ดังนั้นการเข้ามารับคำปรึกษาจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อวางแผนการตั้งครรภ์ต่อไป”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ”ท้องปลอดโรคลูกปลอดภัย”สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.08-1622-6444 หรือส่งรายละเอียดได้ที่อีเมล์ pgd_assist@thaisuperiorart.com

Previous articleจดหมายแห่งอนาคต (4) ฤๅโลกมหาวิทยาลัยจะเดินตามโลกดนตรี
Next articleพิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 19.77% ชาวสวนปาล์มภาคใต้สูญหมื่นล้านต่อปี