BB/BBE ไม่เหมือน EXP/EXD อย. เผยข้อแตกต่าง

BB/BBE ไม่เหมือน EXP/EXD อย. เผยข้อแตกต่าง
ภาพจาก pixabay

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชี้แจง วันที่หมดอายุ (EXP/EXD) ไม่เหมือนกับ Best before หรือ Best before end (BB/BBE) พร้อมให้คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยว่า นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่โพสต์ “รู้หรือไม่ บนฉลากอาหาร BB/BBE ≠ EXP” บนสื่อออนไลน์ โดยคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อความที่ระบุบนฉลาก “ควรบริโภคก่อน” (BB/BBE) และ “หมดอายุ” (EXP) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า “วันที่หมดอายุ” หรือ EXP/EXD ย่อมาจาก Expiry Date/Expiration Date เป็นวันที่บ่งบอกถึงวันที่อาหารหมดอายุ เพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไป อาหารจะเริ่มบูดหรือเน่าเสีย และไม่ปลอดภัยในการบริโภค ฉะนั้น จึงไม่ควรรับประทานอาหารนั้นหลังจากวันที่กำหนดบนฉลากว่าหมดอายุแล้วส่วนวันที่ควรบริโภคก่อน “Best before…” หรือ “Best before end…” (BB/BBE) เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ ซึ่งหลังจากวันที่กำหนดรสชาติและคุณภาพของอาหารจะเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องทำการศึกษาอายุการเก็บรักษาของอาหารที่ตนผลิต เนื่องจากมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณลักษณะของอาหารชนิดนั้น ๆ เช่น ปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (Aw) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) กระบวนการผลิต โดยเฉพาะอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา

หากจะบริโภคอาหารหลังจากวันที่ควรบริโภคก่อน ผู้บริโภคควรพิจารณาว่า อาหารดังกล่าว มีลักษณะ กลิ่น สี และรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น มีเส้นใยหรือจุดของเชื้อรา หรือมีลักษณะเป็นเมือก หากพบว่าอาหารนั้นมีลักษณะไม่พึงประสงค์ก็ไม่ควรบริโภค สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น และต้องเก็บรักษาไว้ในที่เย็นตลอดเวลา เช่น นม และน้ำผลไม้พาสเจอไรซ์ ไม่ควรรับประทานหลังวันหมดอายุ


หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail : [email protected] หรือตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Line/Facebook : FDAthai หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รองเลขาธิการฯกล่าวในที่สุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ