พาสปอร์ตออนไลน์ จองคิวอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร

จองคิวทำพาสปอร์ต ผ่านออนไลน์

จองคิวทำพาสปอร์ตผ่านออนไลน์ ช่วยจัดการชีวิตให้ง่ายขึ้น ทำอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น และช่วยให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้น แม้กระทั่งการทำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ปกติต้องรอคิวนานนับชั่วโมง

แต่ทุกวันนี้ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวเพื่อทำหนังสือเดินทางได้จากที่บ้าน และไปที่จุดทำหนังสือเดินทางตามเวลาที่เลือกไว้ ช่วยลดเวลาการรอ และทำให้เราสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

หนังสือเดินทางมีกี่ประเภท

หนังสือเดินทางของประเทศไทย มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

 • หนังสือเดินทางทูต
 • หนังสือเดินทางราชการ F (เล่มสีน้ำเงิน)
 • หนังสือเดินทาง G (เล่มสีน้ำตาล)
 • หนังสือเดินทางประชาชน หรือหนังสือเดินทางเล่มสีแดง ที่เราทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน หนังสือเดินทางประชาชนมีให้เลือก 2 แบบคือ

 • หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
 • หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี

โดยจะสามารถทำหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ได้ต่อเมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น

จองคิวทำหนังสือเดินทางผ่านออนไลน์ได้อย่างไร?

1.เข้าเว็บไซต์ www.qpassport.in.th เลือกเมนู “จองคิว”

2.เลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้าไปรับบริการ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเข้ารับบริการที่หน่วยทำหนังสือเดินทางในประเทศไทย หรือหน่วยทำหนังสือเดินทางภายในสถานทูตไทยในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการใน 3 ประเทศคือ เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์

3.อ่านรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนและเงื่อนไขการจองคิวทำหนังสือเดินทาง จากนั้นกดยินยอมให้ใช้ข้อมูลเพื่อจองคิว และกดยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

4.กรอกข้อมูลติดต่อ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน และ e-mail address ให้ครบทุกชอง จากนั้นกดยืนยัน

5.กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันให้ครบทุกช่อง หากช่องใดไม่มีข้อมูล ให้กรอกเครื่องหมายขีดกลาง (-)

6.เลือกสำนักงานที่ต้องการเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง โดยสามารถเช็กเวลาทำการของจุดบริการได้จากขั้นตอนนี้

7.เลือกลักษณะการจองคิว ว่าเป็นการจองคิวสำหรับตนเอง หรือจองคิวเป็นกลุ่ม หากจองคิวสำหรับตนเองจะสามารถจองคิวได้ทันที แต่ถ้าเป็นการจองคิวเป็นกลุ่ม จะต้องกรอกข้อมูลของบุคคลอื่น ตามขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง โดยการจองคิวเป็นกลุ่ม สามารถเพิ่มข้อมูลเพื่อจองแบบกลุ่มได้สูงสุด 3 บุคคล ต่อการจองคิว 1 ครั้ง

8.เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการ จากนั้นกด “ยืนยัน”

9.เลือกวิธีการรับหนังสือเดินทาง หากเลือกรับด้วยตนเอง ระบบจะให้กรอกบุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน แต่หากเลือกรับทางไปรษณีย์ ระบบจะให้กรอกที่อยู่สำหรับการรับหนังสือเดินทางและบุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

10.ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและกดยืนยัน ระบบจะแสดงรหัสอ้างอิงการจองคิว โดยรหัสดังกล่าวสามารถใช้ในการยืนยันเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลคิวที่จองได้ แต่หากลืมรหัสอ้างอิงการจองคิว สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสอ้างอิงใหม่ได้ในขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล

ทำหนังสือเดินทาง ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เอกสารสำหรับการทำหนังสือเดินทาง แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

กรณีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 • เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ทำหนังสือเดินทาง (กรณีอายุ 7 ปีขึ้นไป) หรือสูติบัตรตัวจริง (กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี)
 • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง) และเอกสารแสดงความสัมพันธ์และอำนาจปกครองบุตร เช่น สูติบัตรของบุตร และทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • กรณีบิดาหรือมารดามาไม่ได้ แนบหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง
 • กรณีบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ที่บิดาและมารดาไม่มาแสดงตน แนบหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาเด็กมาทำหนังสือเดินทาง

กรณีบุคคลอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • ใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ทำหนังสือเดินทาง ทั้งกรณีทำหนังสือเดินทางใหม่ หนังสือเดินทางหมดอายุ และหนังสือเดินทางหาย
 • กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ หากมีหนังสือเดินทางที่หมดอายุ สามารถนำมาแสดงได้
 • กรณีหนังสือเดินทางหาย ให้นำใบแจ้งความตัวจริงมาแสดงด้วย

ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง อายุ 5 ปี อยู่ที่ 1,000 บาท/เล่ม และอายุ 10 ปี อยู่ที่ 1,500 บาท/เล่ม หากต้องการรับหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 3,000 บาท และ 3,500 บาท ตามลำดับ โดยการรับหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน มีเงื่อนไขคือ ต้องทำหนังสือเดินทางภายใน 11:00 น. และรับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่ กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

กรณีรับหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 40 บาท

เว็บจองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ทำอะไรได้อีกบ้าง


เว็บไซต์ qpassport.in.th นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการจองคิวและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองคิวทำหนังสือเดินทางแล้ว ยังสามารถตรวจสอบสถานะคิวล่าสุดและจำนวนคิวที่รอของแต่ละจุดบริการหนังสือเดินทางในประเทศ ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิตระหว่างรอคิวได้ง่ายขึ้น