ออฟฟิศ ใกล้ขนส่งสาธารณะ เป็นปัจจัยสำคัญเมื่อ คนกรุง คิด เปลี่ยนงาน

ในหนึ่งวัน คนเราใช้เวลาไปกับการทำงานและการเดินทางไป-กลับที่ทำงานมากที่สุด ดังนั้น เรื่องงานและสถานที่ทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคนแทบทุกคน เพราะถ้าได้ทำงานในสถานที่ที่พึงประสงค์ ก็จะมีผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

นีลเส็น ประเทศไทย (Nielsen Thailand) ร่วมกับโครงการ The PARQ (เดอะ ปาร์ค) เผยผลสำรวจเทรนด์ความต้องการที่กำลังมาแรงของมนุษย์เงินเดือนในกรุงเทพฯ ที่พบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มนุษย์เงินเดือนจะพิจารณาเมื่อเปลี่ยนงาน คือ ออฟฟิศมีทำเลที่ตั้งสะดวกสบาย เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้สะดวก นอกจากนี้ กระแสความต้องการด้านสุขภาวะที่ดี การมีบริการที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน และเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในสำนักงานก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพนักงานออฟฟิศ

การสำรวจดังกล่าวจัดทำในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงในกรุงเทพฯ อายุระหว่าง 25-45 ปี ซึ่งทำงานทั้งในบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติ 92% ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจมองว่า สถานที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำงานและสำหรับการเลือกสถานที่ทำงานในอนาคต ระยะเวลาเฉลี่ยที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางไป-กลับที่ทำงานในปัจจุบัน คือ 60 นาที และใช้รถประเภทต่าง ๆ เดินทาง 2-3 ต่อ โดยมี 91% ระบุว่า ระยะทางของสถานที่ทำงานกับจุดบริการขนส่งมวลชนนั้นสำคัญมากต่อการพิจารณาที่ทำงานใหม่ รวมถึงส่วนเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนด้วยเช่นกัน (69%)

ผลสำรวจยังพบว่า หนุ่มสาวออฟฟิศยุคใหม่ยกให้ความสะดวกสบายในการเดินทางและที่ทำงานที่อยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญเหนือกว่าด้านอื่น ๆ โดยมี 72% ระบุว่า ต้องการที่ทำงานที่ห่างจากจุดบริการขนส่งมวลชนเป็นระยะทางการเดินน้อยกว่า 500 เมตร และ 13% ของกลุ่มคนวัยทำงาน 25-30 ปี ปฏิเสธที่จะไม่เดินไประบบขนส่งมวลชนถ้าต้องเดินมากกว่า 100 เมตร และพบว่า 31% ของคนกลุ่มนี้ต้องการใช้เวลาเดินทางไปทำงานต่ำกว่า 15 นาที/วัน โดย 85% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้ BTS และ MRT เป็นวิธี

เดินทางหลัก ส่วนกลุ่มระดับผู้บริหารวัย 41-45 ปี ใช้เวลาเดินทางโดยรวมนานที่สุด โดย 36.7% ใช้เวลามากกว่า 90 นาทีในการเดินทางมาทำงาน

นอกจากเรื่องสถานที่ตั้งของที่ทำงาน ผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนต้องการให้ออฟฟิศเป็นมากกว่าแค่สถานที่ทำงาน โดยระบุว่า ปัจจัยสำคัญอีก 3 ประการที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน คือ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน เช่น ร้านค้า ยิม ร้านอาหาร บริการรับ-ส่งไปรษณีย์ (43%) เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดี (42%) มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจระหว่างการทำงาน (36%)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ