เปิด 5 ไอเดีย นวัตกรรมของเด็กไทย

การเฟ้นหาเยาวชนของโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

เพื่อจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย สิ้นสุดลงไปแล้ว โดยได้ 5 ทีมเยาวชน ที่มีไอเดียสุดเจ๋งในการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับการจัดการปัญหาขยะให้มีมูลค่าออกมาเป็นผลงาน “ดีไลฟ์ ประชาชาติธุรกิจ” พาไปดูไอเดียต่าง ๆ ของทีมทั้ง 5 ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

ทีม Heavycrazywaste จากโรงเรียนบ้านไผ่ กับผลงาน “GARBAGEMAN”

นวัตกรรมถังแยกขยะอัตโนมัติ GARBAGEMAN โดยใช้ machine learning พร้อมกับแอปพลิเคชั่นในการสะสมคะแนนนี้ เกิดจากประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะล้นเมือง

ซึ่งในปี 2563 พบว่ามีขยะมูลฝอยมากถึง 25.37 ล้านตัน และปัญหาจากคนส่วนใหญ่ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะ และมีความสับสนในการแยกขยะ ดังนั้นเราจึงสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยได้มีการลงพื้นที่จริง

เพื่อเก็บ data set หรือรูปภาพขยะประเภทต่าง ๆ มาทำ AI ตอนนี้มีการทดสอบระบบได้ความแม่นยำ 90% หลักการทำงานคือ เมื่อผู้ใช้นำขยะมาทิ้งที่ถัง GARBAGEMAN จะมีกล้องจับภาพขยะ แล้วส่งไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งผลลัพธ์ไปให้ระบบมอเตอร์ เพื่อดึงระบบถาดเทโดยใช้สายพานส่งขยะให้ไปสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง และในส่วนแอปพลิเคชั่น ก็จัดตั้งระบบมีหน้าโปรไฟล์ แสดงข้อมูลผู้ใช้ คะแนนสะสม เพื่อใช้แลกรับของรางวัล

ทีมฟูริน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับผลงาน “ตู้แยกขวดพลาสติกสำหรับคนตาบอด”

นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตานี้ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ทางเดิน และส่วนที่ 2 ตัวเครื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรู้ตำแหน่งและแยกประเภทขยะได้ โดยจุดเริ่มต้นที่สนใจกลุ่มผู้พิการทางสายตา สอบถามคนในชุมชน

หรือคนเก็บขยะว่า ทำไมถึงไม่แยกขยะกัน เมื่อสัมภาษณ์แล้วจึงทราบว่า เหตุผลที่คนในชุมชนไม่แยกขยะเพราะรู้สึกยุ่งยาก และไม่รู้ว่าถังขยะสีอะไร ต้องทิ้งอะไร เกิดคำถามว่า คนธรรมดายังแยกขยะได้ยาก แล้วถ้าผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นขยะได้

จะแยกขยะได้อย่างไร จึงคิดค้นทำนวัตกรรม “ตู้แยกขวดพลาสติกสำหรับคนตาบอด” เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาทิ้งขยะได้ง่ายมากขึ้น ในอนาคตอยากส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการขยะให้มากขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการต่างๆ ซึ่งยังมีค่อนข้างน้อย

 

ทีมสร้างพลังงานโดยใช้ความร้อน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับผลงาน “เครื่องสร้างพลังงานไฟฟ้าจากขยะ”

การคิดค้นนวัตกรรมเครื่องสร้างพลังงานไฟฟ้าจากขยะที่เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้านี้ เกิดจากการเห็นประชากร มนุษย์โลกที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้จำนวนขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หนึ่งในนั้นคือขยะอย่างยางรถยนต์

หรือขยะพลาสติก เกิดคำถามว่าจะดีกว่าไหม ถ้าเรานำขยะเหล่านี้มาเผาแล้วได้พลังงานไฟฟ้า และได้เพิ่มมูลค่าให้กับขยะด้วย จึงคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานี้ ซึ่งนำยางรถยนต์หรือขยะพลาสติกมาเผา ผ่านระบบที่มีเตาเผา ตัวควบคุมการชาร์จ ระบบระบายความร้อนด้วย cooling tower ระบบจำกัดควัน ซึ่งได้ผลลัพธ์คือพลังงานไฟฟ้าและยิปซัม

 

ทีม Bajaangs (บ๊ะจ่าง) จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กับผลงาน “TAOYAA (ต้าวหยะ)”

พวกเราทำแอปพลิเคชั่น เป็นตัวกลางระหว่างคนที่จะขายขยะกับร้านที่รับซื้อขยะ โดยมีพาร์ตเนอร์เป็น rider ค่ะ จุดเริ่มต้นในการทำเกิดจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้คนแถวบ้านที่เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต ว่าปัญหาคืออะไร

ซึ่งที่เกาะแก้วมีการแยกขยะอยู่แล้ว แต่ซาเล้งที่มารับซื้อขยะมาบ้าง ไม่มาบ้าง และมาแต่ละครั้งก็ไม่ทราบว่ามีการซื้อขายไปอย่างไร ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมนำขยะของตนไปที่ร้านรับซื้อขยะ


จึงได้คิดค้นทำนวัตกรรม TAOYAA (ต้าวหยะ) เพื่อเชื่อมทุกฝ่ายให้มารวมกันผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ ใช้เวลาทำร่วม 6 เดือน มีการวางแผน business model ล่าสุดได้ติดต่อกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้ว โดยตำบลเกาะแก้วจะเป็นที่แรกในการใช้แอปนี้ และมีแผนขยายไปใช้ในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย

 

ทีม save the world จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กับผลงาน “เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเตาเผาขยะด้วยเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก”

นวัตกรรมเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเตาขยะด้วยเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า TEG เกิดจากต้องการเปลี่ยนไอเสียรถยนต์ ความร้อนที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพหรือโซลาร์เซลล์

ซึ่งเป็นความร้อนสูญเสียที่ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจก มาสร้างพลังงานสะอาดเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในต่างประเทศก็มีการทำ renewable energy certificate ใบรับรองการทำธุรกิจแบบคาร์บอนเครดิตเพื่อลดภาษีคาร์บอน

ทั้งยังสามารถลดต้นทุนโดยรวมขององค์กรทางอ้อมได้ จึงนำเหล่านี้มาปรับเป็นพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกระบวนการการทำงานของนวัตกรรมเราก็คือ เมื่อเกิดความร้อน และระบบ cooling ที่ช่วยระบายความร้อนทำงาน ตัวเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกจะเริ่มผลิตไฟฟ้า

ซึ่งจะได้ปริมาณมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนและระบบน้ำหล่อเย็น เมื่อได้ไฟมาแล้วจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และนำไปใช้งานต่อไป ทั้งนี้ยังออกแบบให้มีการใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย การซ่อมบำรุงไม่ยุ่งยากร่วมด้วย

เยาวชนทั้ง 5 ทีมที่ได้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า จะมีโอกาสในการเดินทางศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมต่อในต่างประเทศ และการให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาผลงานที่สามารถสร้างประโยชน์ได้จากการนำไปผลิตเป็นผลงานที่ใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ