น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ นิทรรศการ”แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

รายงานโดย นลิศา เตชะศิริประภา
ผู้สื่อข่าวประชาชาติฯออนไลน์

นับเป็นเวลาร่วม 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 …ความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคาลัยตราบจนบัดนี้ความเศร้ายังมิเสื่อมคลาย

ไปรษณีย์ไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ผ่านนิทรรศการ“แสตมป์ของพ่อ2493เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก


“สมร เทิดธรรมพิบูล” กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอาลัย และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปรษณีย์ไทยจึงได้จัดนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ขึ้นมา โดยเล่าเรื่องราวผ่านดวงแสตมป์ 79 ชุด 353 แบบ


ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ขอพาทุกคนร่วมรำลึกผ่านนิทรรศการที่สะท้อนเรื่องราวตลอดช่วงระยะเวลา70ปีที่ทรงครองราชย์ โดยใช้ปีสำคัญ“2493” ในการถอดรหัสเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกนึกถึง…

Advertisment

ปฐมบทความสุขของคนไทยคือ ปีที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือปีที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 โซนหลัก

โซนที่ 1 “5 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย”


เริ่มต้นด้วยห้องแห่งความทรงจำแรกกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”เมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2493 เปรียบดังคำมั่นสัญญาที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

ภายในห้องจะจัดแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเล่าเรื่องราวในคราที่พระองค์ทรงออกผนวช รวมถึงแสตมป์พิเศษทองคำที่ใช้เทคนิคพิมพ์นูนและพิมพ์ทับด้วยฟลอยด์ทองคำแท้ 22กะรัต
พร้อมกับมีวิดีทัศน์ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยดวงแสตมป์ที่พระองค์ออกสีหบัญชรพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นครั้งแรก

Advertisment

จากห้องปฐมบทนี้…ถือเป็นห้องส่งผ่านเรื่องราวไปยังห้องต่อไป


โซนที่ 2  “2 พระองค์ คู่พระบารมี”


ถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทั้ง2พระองค์ทประทับเคียงคู่กันเสมอมาในอิริยาบทต่างๆ ตั้งแต่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ตลอดจนจวบจนปัจจุบันนี้

โดยไฮไลท์ในห้องนี้คือดวงแสตมป์ของสองพระองค์ที่มีฟันแสตมป์เป็นรูปหัวใจ ที่เป็นหัวใจ 2 ดวงเคียงข้างกันและยังมีความพิเศษบริเวณหัวใจดวงเล็กทั้ง 6 ดวงในดวงแสตมป์จะประดับด้วยคริสตัล


โซนที่ 3 “4 ภาค เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร”

ไม่เคยมีพื้นที่ไหนที่พระองค์ไม่เคยเสด็จไป…ห้องนี้ใช้สัญลักษณ์ของรถไฟที่เป็นพระราชพาหนะแรกๆที่ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ภายในห้องนี้จะจัดแสดงแสตมป์ของพระองค์ที่เสด็จไปยังทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้ม ยินดีนอกจากนี้ยังมีแสตมป์ที่เป็นพระตำหนักทรงงานทั้ง 4 ภาคที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกท้องถิ่น

โซนที่ 4 “9 ทำ เพื่อพสกนิกร”เดินชมเพลินๆมาถึงห้องเกือบสุดท้ายกับ “9ทำเพื่อพสกนิกร”ห้องนี้นำเสนอโครงการในพระราชดำริที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะ ที่พระองค์ทรงทำมากกว่า 4,000 โครงการ แต่นิทรรศการห้องนี้ขอยก 9 โครงการสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการ“ครองแผ่นดินโดยธรรม” เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ทุกคน โดยในห้องจะมีวิดีทัศน์ของ 9 โครงการสำคัญ และแสตมป์ที่ระลึกจากการทรงงานไม่ว่าจะเป็นเแสตมป์โครงการฝนหลวง แสตมป์โครงการชั่งหัวมัน แสตมป์โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น

และสุดท้าย โซนที่ 5  “3 คำสอน
ศาสตร์พระราชา”

ห้องที่ตกผลึกความคิดของทั้งหมดทั้งมวลที่คนไทยรู้จักกันดีใน“ศาสตร์พระราชา”…โดยจัดแสดงแสตมป์เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ทั้งดนตรี กีฬาฯลฯ รวมถึงแนวพระราชดำริในการพัฒนางานที่นำมาสู่บทสรุปของนิทรรศการกับ 3 คำสอนของ “พ่อ”…“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่ทุกคนจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การงาน เพื่อสานต่อ “ตามรอยพ่อ” นั่นเอง

อีกทั้งยังมีดวงแสตมป์70 ปีครองราชย์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ6 ศูนย์ศึกษาพัฒนาทั่วประเทศทุกภูมิภาค
ซึ่งเป็นแสตมป์ที่ยาวมากที่สุดในโลก 170 มิลลิเมตร ตัวเลข “170” นี้ยังแฝงความหมายสำคัญที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี รวมถึงดวงแสตมป์ชุดนี้ยังเป็นดวงแสตมป์มีชีวิตที่สามารถสแกนผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของศูนย์พัฒนาต่างๆ ให้ได้เรียนรู้อีกด้วย


ปิดท้ายโซนนี้ด้วยดวงแสตมป์ที่แสดงให้เห็นถึงการส่งมอบจากแผ่นดินหนึ่งไปสู่อีกแผ่นดินหนึ่ง…“ดวงแสตมป์ชุดแรกแห่งรัชกาลที่10”ที่ขณะนี้ถูกจองครบจำนวนแล้ว

นอกจากทั้ง 5โซนที่ทำให้ทุกคนเพลิดเพลิน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังมีโซนพิเศษอย่าง “มรดกจากพ่อ”เป็นโซนที่จัดแสดงแสตมป์ที่ระลึกทุกชุดในสมัยรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด 79 ชุด 353 แบบ และยังมีโซนกิจกรรม “สุขที่พ่อให้ จากดวงใจประชาชน” ให้ผู้ที่เข้าชมงานได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ด้วย


กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปรษณีย์กล่าวอีกว่าไปรษณีย์ไทยได้จัดทำโปสการ์ดที่ระลึก5แบบ โดยได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏบนดวงแสตมป์ทั้งหมด 5 ดวง จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกให้สำหรับผู้ที่เข้าชมงานนิทรรศการแสตมป์ของพ่อฯเท่านั้น

ทั้งนี้สามารถเข้าชมนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ2493เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรรัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึก
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2560 ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-19.00 น. ณ ไปรษณีย์กลาง
บางรัก