ไอเดียเด็กไทย! นวัตกรรม Healthy Hub เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ลดปัญหารอคิวรับยานาน

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเภสัชกรรม มีการพัฒนาที่ช้ากว่าการพัฒนาทางการแพทย์ ซึ่งปัญหาที่เรามักพบเห็นในโรงพยาบาลมีผู้คนจำนวนมากรอรับบริการและการจ่ายยาเป็นเวลานาน จ่ายยาขาดหรือเกินบ้าง หรือจ่ายยาผิด ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เป็นที่มาของนวัตกรรม Healthy Hub หรือ ฮับสุขภาพ ผลงานของทีม 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกอบด้วย ธวัลรัตน์ ศิริวัฒนาเลิศ ธนวัฒน์ จรัสรัชวรรัจน์ และภานุวัฒน์ บุญเจริญสมบัติ ตอบโจทย์การประหยัดเวลา การเดินทางไปพบหมอ ขอคำปรึกษาทางสุขภาพ รอคิวรอรับยา

นางสาวธวัลรัตน์ ศิริวัฒนาเลิศ หัวหน้าทีม เล่าว่า จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าแผนกจ่ายยาตามโรงพยาบาลต่างๆมักติดปัญหาของการจ่ายยา เช่น การสื่อสารอาจไม่ถูกต้องและแม่นยำ การนับจำนวนยาผิดพลาด การจัดยาผิดชนิด ผิดยี่ห้อ รอรับยาค่อนข้างนาน เป็นต้น เหล่านี้ส่งผลโดยตรงกับผู้เข้ารับการรักษา ในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดแคลนแพทย์เป็นจำนวนมาก ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลน้อยกว่า รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่ไม่สะดวกเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลได้ อีกทั้งญาติที่คอยดูแลก็ไม่สะดวกในการเดินทางไปรับยาในโรงพยาบาล จึงคิดที่จะสร้างเครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินี้ขึ้น เพื่อตอบโจทย์การรักษาพยาบาลยุค 4.0

ภานุวัฒน์ บุญเจริญสมบัติ เผยว่า จุดเด่นของ Healthy Hub เปรียบเสมือนศูนย์รวมคุณหมอ พยาบาล และเภสัชไว้ในเครื่องเดียว สามารถนำเครื่องนี้ไปวางที่ไหนก็ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงแพทย์ สามารถจ่ายยา หรือพิมพ์ใบสั่งยาเพื่อให้เราไปซื้อกับเภสัชก็ได้ ประหยัดเวลาการเดินทางไปพบหมอ ผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมารักษาถึงในเมืองหลวง ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องไม่มีคุณหมอเฉพาะทางในต่างจังหวัด โดยสามารถเข้าถึงการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มากขึ้นแก้ปัญหารอคิวรับยา และคิวการจ่ายยา

ธนวัฒน์ จรัสรัชวรรัจน์ หนึ่งในทีมงานวิจัย ได้เล่าถึงวิธีการใช้งานของนวัตกรรม Healthy Hub คือ ผู้ใช้บริการนั่งที่หน้าเครื่อง ซึ่งมีเครื่องเครื่องชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง เครื่องวัดความดันและอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งเปรียบเสมือนเรามีพยาบาลอยู่ด้วย จากนั้นทำการ log in เข้าไปที่เครื่อง หากไม่เคยเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครได้ที่ตัวเครื่องเลย เมื่อเข้าสู่ระบบ เครื่องจะให้เรากรอกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ความดัน เพื่อที่จะนำไปใช้วินิจฉัยโรค เครื่องจะถามว่าเรามีแพทย์ประจำตัวหรือไม่ ถ้ามี เราก็สามารถเลือกได้เลย แต่ถ้าไม่มี เครื่องสามารถที่จะหาแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ หรือหาจากอาการป่วยที่เราเป็น เมื่อได้แพทย์แล้ว โปรแกรมจะทำการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านการตอบคำถามช้อยส์ และเครื่องจะส่งข้อมูลไปยังแพทย์ส่วนหน้า ก่อนที่เราจะได้พบแพทย์ ทำให้แพทย์มีเวลาวินิจฉัยและประหยัดเวลา จากนั้นผู้ใช้บริการจะได้วีดีโอคอลกับแพทย์ เครื่องจะทำการจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ พร้อมใบรับรองแพทย์และสามารถทำการนัดหมายครั้งถัดไปได้เลย


นวัตกรรม Healthy Hub หรือ เครื่องเครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินี้เป็น 1 ใน 5 ทีมจากประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลจากงานประกวดนวัตกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ “Delta Cup 2017” ที่เมืองหวู่เจียง ประเทศจีน ซึ่งจัดโดย เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ นับเป็นอีกก้าวของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ มาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0