โลกอนาคตกับการสร้างนวัตกรรมทำการเกษตร ที่อัจฉริยะขึ้นเรื่อยๆ

โดย  Hill Myna

เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 รูปแบบการทำเกษตรใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นแม้จะไม่เห็นภาพชัดในบ้านเรา แต่ในต่างประเทศมีความพยายามสร้างการเกษตรแบบอัจฉริยะขึ้นมาเป็นระยะและพัฒนามานับทศวรรษ

เช่นที่นวัตกรรมรถยนต์ไร้คนขับกำลังเป็นกระแสตื่นตัวในหลายบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และแน่นอนเทคโนโลยีแบบชาญฉลาดนี้ก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการทำเกษตรด้วยเช่นกัน

แฟ้มภาพ AFP

การเตรียมการเพาะปลูกโดยเกษตรกร การหว่านลงเมล็ด การเก็บเกี่ยว ทั้งหมดนี้มีเครื่องจักรเข้าช่วยในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นรถไถหว่าน รถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ แต่การพยายามใส่เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไป ทำให้รถเหลานี้เป็นรถทำงานด้านการเกษตรที่อัจฉริยะขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การเชื่อมสัญญาณดาวเทียมเข้าไปในรถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจจับแปลงเพาะปลูกและสำรวจสภาพอากาศของพื้นที่เกษตรนั้นๆ และแน่นอน ถ้าเพิ่มเทคโนโลยีรถทำการเกษตรไร้คนขับเข้าไปอีก ก็จะยิ่งเป็นความฉลาดอัจฉิรยะกำลังสอง และแน่นอนระยะยาวคือการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มการคำนวณระยะการเก็บเกี่ยวที่แม่นยำขึ้น และนำไปสู่การวางแผนอย่างเป็นระบบในการเพาะปลูกเพื่อไม่ให้ปริมาณผลผลิตมีมากเกินไป

Advertisment

มีตัวอย่างหนึ่งในพื้นที่เกษตรที่สหรัฐอเมริกา ที่บางช่วงอากาศภายนอกจะมีความร้อนสุดๆ แน่นอนว่าเกษตรกรย่อมลำบากในการออกไปทำงานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และนั่นนำมาซึ่งการพยายามตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อ บลู ริเวอร์ เทคโนโลยี ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย นำระบบออโตเมชั่น หรือระบบอัตโนมัติมาพัฒนาให้เกิด “ระบบฟาร์มอัจฉิรยะ” ที่ทำให้เครื่องจักรด้านการเกษตรทำการช่วยเหลือ บำรุงรักษาแปลงเกษตรและช่วยกำจัดวัชพืชได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้จะต้องมีการพึ่งพิงใช้ข้อมูลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้นว่า ระบบอัตโนมัติที่จะทำงานควบคู่กับข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่อัพเดทจะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง รวมทั้งสารเคมีกำจัดวัชพืชได้อย่างแม่นยำต่อปริมาณที่เหมาะสมทั้งกับแปลงเกษตรและกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการนี้จะทำให้เกิดการทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพราะสามารถคำนวณได้ทั้งต้นทุนการผลิตและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำฟาร์ม

ปัจจุบันรถแทรคเตอร์อัจฉริยะ ที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนี้มีตั้งแต่ระบบเซนเซอร์ กล้องวิดีโอ เรดาห์ และแน่นอนระบบไร้คนขับ ซึ่งรถแทรคเตอร์นี้ถูกควบคุมจากมนุษย์ที่นั่งอยู่ในออฟฟิศอีกครั้ง

Advertisment

เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งปัจจุบันบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งแข่งขันกันพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรแบบระบบอัจฉริยะในหลายรูปแบบ อาทิ บริษัท บลู ริเวอร์ เทคโนโลยี วางแผนจะติดตั้งระบบที่เขียนอัลกอริธึ่มเจาะจงในการตรวจสอบวัชพืชลงลึกในแต่ละแปลง เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรเพื่อเข้าสู่ฟาร์มอัจฉริยะในโลกอนาคต