กรมสุขภาพจิต เผย ฟุตบอลโลกยิ่งเข้มข้น การพนันยิ่งเคร่งเครียด

ฟุตบอล พนันบอล
ภาพจาก Photo by Click and Boo on Unsplash

กรมสุขภาพจิต เผย ฟุตบอลโลกยิ่งเข้มข้น สถานการณ์การพนันยิ่งเคร่งเครียด ให้สังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยงจากการติดพนัน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า ปัจจุบันช่องทางในการเล่นการพนันมีหลายรูปแบบ สามารถเข้าถึงแหล่งพนันได้งาน ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ไม่เว้นแม้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ซึ่งหากเป็นเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้สุ่มเสี่ยง เช่น มีโต๊ะสนุกเกอร์อยู่ใกล้บ้าน เล่นบอล ฯลฯ อีกทั้งรูปแบบการพนันออนไลน์เข้ามาปะทะตัวเด็กและเยาวชนได้ง่าย โดยเฉพาะเกมพนันที่ตอบสนองพฤติกรรมของวัยรุ่น คือ รู้ผลเร็ว เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา

ทั้งนี้ ตนเอง ครอบครัวและคนใกล้ชิดสามารถสังเกตพฤติกรรมโรคติดพนันได้จากอาการ 3 ข้อ ได้แก่

1.เมื่อพยายามหยุดหรือลดการเล่นพนัน จะกระสับกระส่าย หงุดหงิดง่าย แม้จะพยายามหยุดหรือลดการเล่นพนัน ก็ทำไม่สำเร็จ ครุ่นคิดถึงแต่การพนันอย่างมาก

2.หลังจากเสียเงินพนัน จะกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืน โกหกเรื่องการใช้เงิน เสี่ยงต่อการหาเงินอย่างผิดกฎหมาย

3.เพิ่มปริมาณเงินพนันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้คงความรู้สึกตื่นเต้นเท่าเดิม

หากพบว่าบุคคลในครอบครัวหรือตนเองมี พฤติกรรม 1 ใน 3 ข้อที่กล่าวมา แสดงว่าเสี่ยงต่อการติดพนัน พร้อมแนะนำว่าสำหรับผู้ที่อยากเลิกเล่นพนันให้สำเร็จด้วยตนเอง ขอให้ยึดหลักแนวคิด 3 ข้อ ได้แก่

1.สร้างแรงจูงใจในการเลิกเล่น พิจารณาทบทวนผลกระทบของการเล่นพนันเช่น นึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่ตามมาในการเล่นพนัน

Advertisement

2.สำรวจวิเคราะห์สาเหตุตัวกระตุ้นภายในหรือความความคิด อารมณ์ ที่ทำให้เล่นพนันเช่นความรู้สึกเบื่อ เครียด กังวล แล้ว วางแผนจัดการหลีกเลี่ยงจัดการความเสี่ยงที่จะกลับไปเล่นพนัน เช่น ไม่เปิดดู ไม่คุยกับกลุ่มที่เล่นพนัน ควรกำหนดวันเลิกเล่น จำกัดการเข้าถึงแหล่งพนัน เช่น ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตชั่วคราว เป็นต้น

3.เลือกทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดีกว่า ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่จะตามมา และหมั่นคิดถึงเป้าหมายในชีวิตที่มีความสุขเป็นสำคัญ

“รับฟัง ไม่กล่าวโทษ เพิ่มกำลัง” วิธีดึงคนใกล้ตัวหลุดวงจรพนัน

ด้านแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการสำนักความรอบรู้สุขภาพจิต กล่าวว่า การพนันถูกออกแบบมาให้คนติดง่าย เมื่อเราตกไปในวังวนนี้ บางคนก็ไม่สามารถออกมาจากการเสพติดนี้ได้ การติดพนันทำให้หลายคนติดกับดักวงจรชีวิตด้านมืด ยากแก่การหา ทางออก เช่น เป็นหนี้ โกหก ลักขโมย ไม่มีสมาธิเรียน เสียงาน ติดสิ่งเสพติดอื่น มักหงุดหงิดก้าวร้าว นำไปสู่ความแตกร้าวของสัมพันธภาพระหว่างกันในครอบครัว

ดังนั้นเมื่อทราบว่าสมาชิกในครอบครัวกำลังประสบปัญหาการติดพนัน ควรรับฟังและช่วยเหลืออย่างตั้งใจ เข้าใจ ให้ความรัก ไม่กล่าวโทษ หรือใช้ถ้อยคำอารมณ์รุนแรง และควรเพิ่มพลังใจให้กัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้มีปัญหาพนัน เพื่อช่วยกันหาทางจัดการปัญหาที่วิกฤตได้ทันท่วงทีและส่งต่อบำบัดได้อย่างเหมาะสม นับว่าช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาติดพนันเลิกพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้อยากเลิกพนันนั้น สามารถรักษาให้หายได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่รักษาปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาชีวิตตามมาอีกมาก เช่น ปล้นชิงทรัพย์ ล่อลวงเงิน ขายบริการทางเพศ ค้ายาเสพติด มีโอกาสติดเหล้า เกิดภาวะซึมเศร้า และพยายามฆ่าตัวตาย เป็นต้น

กรมสุขภาพจิตจึงขอเน้นย้ำว่า ครอบครัวควรสังเกตอาการสัญญาณเตือนและให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้โอกาสผู้ที่มีปัญหาติดพนันมีกำลังใจเกิดแรงจูงใจเพื่อเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ทั้งนี้ ยังสามารถรับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาฟรีตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อลดภาวะเครียดและรับคำแนะนำสถานที่บำบัดรักษาได้หรือติดต่อหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ