Home Tags กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว.

Tag: กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว.

“พิชิต” ทษช.ชี้ ระเบียบ-ประกาศ กกต. ยุ่งยาก-ซับซ้อน ปชช.เข้าใจยาก แนะ ยกเครื่องหลังเลือกตั้ง...

นายพิชิต ชื่นบาน  ประธานที่ปรึกษากฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า เท่าที่ตนได้ศึกษา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ระเบียบและประกาศของ กก...

โปรดเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้ง ส.ว.-ส.ส. มีผลใน 90 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ทั้งนี...

ข่าวน่าสนใจ