Home Tags กปภ.

Tag: กปภ.

กปภ.ทุ่ม4หมื่นล้านรับEEC

กปภ.ทุ่มเฉียด 4 หมื่นล้าน ลุยโปรเจ็กต์ 5 ปี เดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาทั่วไทย พุ่งเป้ารองรับโครงการใหญ่ พื้นที่ EEC-เขตเศรษฐกิจพิเศษ-เมืองท่องเที่ยว ชี้มั่นใจสามารถรองรับการใช้น้ำของประชากรไ...

กปภ.จับมือรัฐยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับมือทุกหน่วยงานภาครัฐ ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเมื่อติดต่อขอรับบริการ พร้อมผลักดันองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการก้าวเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบ...

ครม.เคาะ “นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย” กุมบังเหียน กปภ.

คณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.นพรัตน์ เมธาวักุลชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการคนที่ 14 นับเป็นผู้ว่าการคนที่ 6 ที่มาจากระบบสรรหา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รักษาการประธานกรรมการ...

ข่าวน่าสนใจ