หน้าแรก หัวข้อข่าว กระทรวงน้ำ

ข่าว: กระทรวงน้ำ

ประวิตรปัดฝุ่นกระทรวงน้ำ ขีดเส้น 30 วัน ยกร่าง พ.ร.บ.

ประวิตร ปัดฝุ่น ตั้งกระทรวงน้ำ ขีดเส้น 30 วัน ยกร่าง พ.ร.บ. เร่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาพรวม-ก้าวกระโดด รับการเผชิญวิกฤตและความมั่นคงน้ำใ...

ข่าวเด่นวันนี้