Home Tags การค้ากับอาเซียน

Tag: การค้ากับอาเซียน

“พาณิชย์” เผยสถิติการค้า-การลงทุนระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าโตต่อเนื่อง โดยจีนมีการค้ากับอาเซียนมา...

"พาณิชย์" เผยสถิติการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาเซียนกับประเทศคู่ FTA 6 ประเทศ โดยจีนมีการค้ากับอาเซียนมากที่สุด แนะไทยควรเร่งใช้ประโยชน์ขยายการค้าให้เพิ่มขึ้...

ข่าวน่าสนใจ