Home Tags การอ่าน

Tag: การอ่าน

กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งการอ่านและสะกดพระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย-พระนามใหม่พระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62 กรมประชาสัมพันธ์ได้แจ้งการอ่านและสะกดพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ภายหลังได้รับการสถาปนา ดังนี้ พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวช...

อ่าน…อีกครั้ง 29 มี.ค.นี้ “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” มิติใหม่การอ่านด้วยเทคโนโลยีจาก”ไต้หวัน”...

นิทรรศการเปิดโลก “อ่าน…อีกครั้ง” ชี้ชัด “หนังสือสร้างคน คนสร้างโลก”       พร้อมกองทัพหนังสือกว่าล้านเล่ม ! มั่นใจ หนังสือช่วยพัฒนาคนไทยให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก ด้วยคุณภาพจากพื้นฐานการอ่านในทุกร...

ข่าวน่าสนใจ