Home Tags การเมืองโลก

Tag: การเมืองโลก

ความซบเซา ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ความสับสนวุ่นวายในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การจับคู่ชกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน อเมริกากับเกาหลีเหนือ จีนกับญี่ปุ่น ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ เกาหลีใต้กั...

จีนในเวทีการเมืองโลก

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร บทบาทของจีนในเวทีการเมืองของโลกทุกวันนี้ยังคงโดดเด่น เป็นการคานอำนาจของมหาอำนาจฝั่งตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป อาจจะรวมไปถึงรัสเซียด้วย การท...

ข่าวน่าสนใจ