Home Tags การแข่งขันหุ่นยนต์ KidBright

Tag: การแข่งขันหุ่นยนต์ KidBright

สวทช.ใช้ ‘KidBright’ ปั้นนวัตกรน้อยคิดเชิงตรรกะ

ในอนาคตอุตสาหกรรมที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นด้านเทคโนโลยีที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้น เด็กวันนี้จึงเป็นกำลังของชาติที่จะต้องถูกเตรียมให้พร้อมกับก...

ข่าวน่าสนใจ