Home Tags การไฟฟ้าไทย-ลาว

Tag: การไฟฟ้าไทย-ลาว

Laos Connection การไฟฟ้าลาว-ไทย (1)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราวที่สนใจว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว ควรเริ่มต้นกรณี กฟผ.กับการไฟฟ้าลาว "บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี...

ข่าวน่าสนใจ