หน้าแรก หัวข้อข่าว ขนส่งทางอากาศ

ข่าวเกี่ยวกับ: ขนส่งทางอากาศ

เมืองการบิน : รูปแบบใหม่พัฒนาเมือง

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.จริยา บุณยะประภัศร TEAM GROUP ถ้าพัฒนาได้ประสบความสำเร็จ เมืองการบิน หรือ aerotropolis จะเป็นแนวคิดที่พลิกรูปแบบก...

บทบาทที่ปรึกษาบริหารโครงการกับการพัฒนาสนามบิน เป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศในอาเซียน

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ไกรฤทธิ์ ฉายไธสง ไพบูลย์ หาญวัฒนานุกุล TEAM GROUP นโยบายและศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศไทย การก้าวเข้าสู่ประชาคม...

ติดตามเรา

ข่าวน่าสนใจ