Home Tags ขบวนเรือพระราชพิธี

Tag: ขบวนเรือพระราชพิธี

กรมเจ้าท่าแจ้งปิดการจราจรในแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่ 3 ตุลาคม เพื่อซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เนื่องด้วยวันที่ 3 ตุลาคม 2562 กองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมเจ้าท่าจ...

ชมความสวยงาม กองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 5

วันนี้ (17 กันยายน 2562) เวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมา...

ชมความสวยงามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ 4

วันนี้ (10 กันยายน2562) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ได้จัดการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธี ครั้งที่ 4 ขบวนเรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำเริ่มตั้...

ประกาศกรมเจ้าท่า 3 กันยา งดเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

เนื่องด้วยวันที่ 3 กันยายน 2562 กองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  กรมเจ้าท่าจึงได้แจ้งการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว ดังนี้ 1.การควบคุมการจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว) 1.1 เ...

ขสมก. จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ไป-กลับ ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ระหว่างการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้...

กรมเจ้าท่าประกาศงดเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว ในช่วงการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องด้วยกองทัพเรือ กำหนดฝึกซ้อมขบว...

ควบคุมจราจรแม่น้ำเจ้าพระยา 5-9 ส.ค. ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

มีการประกาศ จากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมกำหนดการควบคุมเส้นทางการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะคราว สำหรับการฝึกซ้อมในวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ จัดให้มีการฝึกซ้อ...

ข่าวน่าสนใจ