Home Tags ขายข้าวในสต๊อก

Tag: ขายข้าวในสต๊อก

รัฐบาล “ลุงตู่” โชว์ผลงานขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลล็อตสุดท้าย พร้อมส่งมอบให้ อคส. อตก. ทำสัญญาซื้อขายต่อไ...

รัฐบาล "ลุงตู่" โชว์ผลงานขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลล็อตสุดท้าย พร้อมส่งมอบให้ อคส. อตก. ทำสัญญาซื้อขายต่อไป หากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพร้อมรายงานให้ทราบ การประชุม นบข. ซึ่งมีนายกฯเป็นประธานในที่ประชุมได้อนุม...

ข่าวน่าสนใจ