Home Tags ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ

Tag: ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ

ลุ้น ก.ย. 62 นี้ ไทยมีสินค้าจีไอเพิ่มอีก 5 สินค้าใน 75 จ.ลั่นปี63 มีครบทุกจ. แน่

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ จะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันค้นหาสินค้ารายกา...

ข่าวน่าสนใจ