เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก หัวข้อข่าว คนเปลี่ยนเมือง

ข่าว: คนเปลี่ยนเมือง

video

คนเปลี่ยนเมือง EP.20 คุยกับ เพ็ญภัค รัตนคำฟู  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง หญิงแกร่งแห่งเ...

คุยกับ เพ็ญภัค รัตนคำฟู  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง หญิงแกร่งแห่งเกาะคาด้วยแนวคิด “ข่วงผญ๋าเพื่อฮฮมกำกึ๊ด” เวทีสร้างความเท่าเที...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.19 คุยกับ ไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใช...

คุยกับ ไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ทุนทางสังคม ขับเคลื่อนชุมชน สู่ "เมืองนรา น่าอยู่" . ต...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.18 ทำความรู้จัก สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน

ทำความรู้จัก สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน ผู้เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ขับเคลื่อน "น่าน" ด้วยต้นทุนทางสังคม จาก "เมืองน่าอยู่" ...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.17 เปิดแนวคิด ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เปิดแนวคิด ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กับแผนการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ยกระดับองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ควบคู...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.16 ถอดรหัสการพัฒนาเมือง กับ น้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า

ถอดรหัสการพัฒนาเมือง กับ น้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ผู้ที่ "วางรากฐานการศึกษา พัฒ...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.15 ถอดบทเรียนกลยุทธ์ 9 นครต้นแบบ กับ “ประเสริฐ บุญประสพ” นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์...

ถอดบทเรียนกลยุทธ์ 9 นครต้นแบบ กับ "ประเสริฐ บุญประสพ" นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ ด้วยสโลแกน "เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จับมือและก้าวไปด้วยกัน จะไม่ทิ...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.14 เจาะลึก!! แผนยกระดับเมืองปริมณฑล #บ้านสวน จ.ชลบุรี สู่เมืองสมาร์ตซิตี้ (Smart C...

เจาะลึก!! แผนยกระดับเมืองปริมณฑล #บ้านสวน จ.ชลบุรี สู่เมืองสมาร์ตซิตี้ (Smart City) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรี โดยเริ่มจากการสร้างโ...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.13 คุยกับนักพัฒนาที่มีส่วนขับเคลื่อนเมืองด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คนเปลี่ยนเมือง EP.13 คุยกับนักพัฒนาที่มีส่วนขับเคลื่อนเมืองด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาและยกระดับเมืองสู่สากล ประชาชนใน...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.12  พบกับหัวเรือใหญ่ ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ  นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 

ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ  นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ผู้มีส่วนขับเคลื่อนเมืองสุพรรณบุรีให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านสิ่งแวดล้อม ความเลื่อมล้...
video

คนเปลี่ยนเมือง EP.11 เปิดตัวตน “นายกเล็ก” แดนใต้ คุณสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขล...

เปิดตัวตน "นายกเล็ก" แดนใต้ คุณสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ยอดนักพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเมือง  สามารถสร้างส...

ข่าวเด่นวันนี้