Home Tags คริสตีน ลาการ์ด

Tag: คริสตีน ลาการ์ด

คำเตือนจากไอเอ็มเอฟ เศรษฐกิจโลก 70% ชะลอตัว

คอลัมน์ ชีพจรเศรษฐกิจ โดย ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ คริสตีน ลาการ์ด กรรมการผู้จัดการใหญ่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เดินทางไปบรรยายพิเศษว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่สภาหอการค้าสหรัฐอเมริกา ใน...

ข่าวน่าสนใจ