Home Tags ครูเบี้ยวหนี้

Tag: ครูเบี้ยวหนี้

“ออมสิน” แจงแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครูอย่างแท้จริง

ธนาคารออมสิน ชี้จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 7 แสนราย เข้าโครงการกู้ ช.พ.ค. สะท้อนครูเชื่อมั่นในโครงการได้เป็นอย่างดี ช่วยแก้ไขหนี้สิน สร้างวินัยทางการเงิน หวังให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยืนยันคิดด...

ศธ.เชื่อปมครูเบี้ยวหนี้แค่ส่วนน้อย ครูส่วนใหญ่ต้าน แนะออมสินก่อนให้ครูกู้ควรเช็ก “เครดิตบูโร”...

กรณีกลุ่มครูประกาศปฏิญญามหาสารคาม วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ขอให้รัฐบาลและธนาคารออมสินพักหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ทุกโครงการ ตั้งแต่วันที่...

ข่าวน่าสนใจ