Home Tags ความดันโลหิตสูง

Tag: ความดันโลหิตสูง

“เด็กอ้วน” เสี่ยงโรค พ่อแม่อย่าละเลย

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการรับประทานอาหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งเด็กด้วย เนื่องจากชีวิตที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา พ...

กิน ‘ทุเรียน’ ต้องกี่เม็ดถึงจะดี ไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า  ทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่ให้วิตามินแร่ธาตุที่ดี และเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต แต่ก็เป็นผลไ...

ข่าวน่าสนใจ