หน้าแรก หัวข้อข่าว ความเท่าเที่ยม

ข่าว: ความเท่าเที่ยม

Dragonfly 360 ขับเคลื่อนสังคมสู่ความเสมอภาคทางเพศ

ความไม่เสมอภาคทางเพศ เป็นประเด็นปัญหาร่วมของทั่วโลก บางประเทศอาจจะมีน้อยหน่อย ก็ถือว่าดีไป แต่ในประเทศไทยและในทวีปเอเชียของเรานั้นยังห่างไกล...

กว่าความเหลื่อมล้ำจะหายไป อีก 200 ปี หญิง-ชายจะเท่ากัน

แม้ว่าในทางกฎหมาย เพศชาย-เพศหญิงมีสิทธิเท่ากันในเกือบทุกด้าน แต่ในความเป็นจริงก็เห็นว่าสังคมยังมีความไม่เท่าเทียมในหลาย ๆ ด้าน และในทางข้อมู...

เฮ! ไอซ์เเลนด์ ออกกฎหมายให้บริษัทจ่ายค่าจ้างผู้หญิงเท่าเทียมผู้ชาย

รัฐสภาไอซ์เเลนด์ ผ่านกฎหมายฉบับใหม่ห้ามบริษัทหรือหน่วยงานรัฐ จ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยไอซ์เเลนด์ถือเป็นชาติเเรกที่มี...

ข่าวเด่นวันนี้