Home Tags คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

Tag: คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

ความซบเซา ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก

คอลัมน์ คนเดินตรอก โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ความสับสนวุ่นวายในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การจับคู่ชกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน อเมริกากับเกาหลีเหนือ จีนกับญี่ปุ่น ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ เกาหลีใต้กั...

ข่าวน่าสนใจ