หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ นอกรอบ

ข่าว: คอลัมน์ นอกรอบ

แบงก์ชาติ-BOT-เงินบาท

รื้อดอกเบี้ยกู้-ผิดนัดชำระหนี้ แก้ ปม.แพ่งฯ หลังบังคับใช้ 90 ปี (จบ)

คอลัมน์ นอกรอบ พิเชษฐ์ ณ นคร คลิกอ่าน >> รื้อดอกเบี้ยกู้-ผิดนัดชำระหนี้ แก้ ปม.แพ่งฯ หลังบังคับใช้ 90 ปี (1) ฉบับนี้เริ่มด้วยกร...

รื้อดอกเบี้ยกู้-ผิดนัดชำระหนี้ แก้ ปม.แพ่งฯ หลังบังคับใช้ 90 ปี (1)

คอลัมน์ นอกรอบ พิเชษฐ์ ณ นคร ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจเวียดนาม

โอกาสของเศรษฐกิจไทย

คอลัมน์ นอกรอบ ถนอมศรี ฟองอรุณรุ่ง สำนักข่าวนิกเคอิได้นำเสนอบทความเปรียบเทียบเวียดนามและไทย โดยมองว่าเวียดนามและไทย เป็น 2 ประเทศที่ประสบค...
ประชาชน เดิน

ตรรกะชำรุด Slippery Slope Fallacy

คอลัมน์ ช่วยกันคิด รณดล นุ่มนนท์ ฉบับนี้ผมจะขอเขียนถึงเรื่องเหตุผลและเรื่องอารมณ์ความรู้สึก แรงจูงใจ 2 ประการ ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ เพราะเป...
ห้างสรรพสินค้า

ดัชนีความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการค้าปลีก 2563

คอลัมน์ นอกรอบ ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (retail sentiment index) ซึ่งจัดทําร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ค้าป...

การแก้ปัญหา “ภูทับเบิก” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คอลัมน์นอกรอบ อรรคพงษ์ ศรีสุบัติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสง...

กองทุนโรงแรม กองทรัสต์อสังหาฯ Warehouse เครื่องช่วยหายใจ ไม่ใช่ยาวิเศษ ?

คอลัมน์นอกรอบ ศรัณย์วุฒิ ตรรกพงศ์, กมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง วิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิ...

พัฒนาเบียร์จากขนมปัง ลดสูญเสียอาหาร-ปริมาณขยะ

คอลัมน์ นอกรอบ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น รายงานว่า Kanaz...

หมากรุก เกมกระดานแห่งชีวิต

คอลัมน์ นอกรอบ รณดล นุ่มนนท์ ภาพยนตร์ซีรีส์ Netflix เรื่อง The Queen’s Gambit หรือในชื่อภาษาไทยว่า “เกมกระดานแห่งชีวิต” ดัดแปลงจากนวนิยายข...

ภาพเหมือน “ผู้ว่าการ”

คอลัมน์ นอกรอบ รณดล นุ่มนนท์ สวัสดีครับ ผมจำได้ว่าวันแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาภายในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่แบงก์ชาติ (ปัจจุบันคืออาคาร 2) เพื่...

ข่าวเด่นวันนี้