หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ ระดมสมอง

ข่าว: คอลัมน์ ระดมสมอง

crypto

นิติเศรษฐศาสตร์ของเหรียญ NFT กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลกับ NFT (4)

คอลัมน์ ระดมสมอง ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ....
ศิลปะ

นิติเศรษฐศาสตร์ของเหรียญ NFT นิยาม NFT คืออะไร (1)

คอลัมน์ ระดมสมอง ดร. ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย นักกฎหมาย สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คริสตี้ส์ (Christie’s) ซ...

ESG Bond เทรนด์ใหม่ ระดมทุน-ลงทุนตอบโจทย์ความยั่งยืน

คอลัมน์ ระดมสมอง Krungthai COMPASS วิกฤต COVID-19 ทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ต้องยึดหลัก “ESG” หมายถึงการใส่ใจต่อส...
เกษตรกร

ดัน กฎหมายกระจายถือครองที่ดิน ช่วยเกษตรกร-รายย่อย-แรงงาน

คอลัมน์ ระดมสมอง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ รัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองท...

เข้ม ‘ตรวจย้อนกลับอาหาร’ US.FDA จ่อออกประกาศฉบับใหม่

คอลัมน์ ระดมสมอง ฝ่ายเกษตร ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ได้ประกาศร่างระเบียบย่อยกา...

พิษโควิด-19 ธุรกิจซมไข้ยาว Zombie Firm โจทย์ท้าทาย

คอลัมน์ ระดมสมอง โดย ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่...

ออสเตรเลีย-ไทย เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน

คอลัมน์ ระดมสมอง อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เมื่อหลายปีก่อน เซอร์โรเบิร์ต เมนซีส์ อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได...

เศรษฐกิจไทยยุคหลังโควิด-19 ความท้าทายของภาคธุรกิจ

คอลัมน์ ระดมสมอง โดย กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ Krungthai COMPASS ในขณะนี้เราเริ่มเห็นว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ...

“งดแจกถุงพลาสติก” 1 ม.ค.2563 ลดปริมาณขยะ 2.25 แสนตัน/ปี

คอลัมน์ ระดมสมอง โดย กรมควบคุมมลพิษ กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดเลิกใช้ถุงพลาสติกแก้ปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อนได้รับการตอบรับในวงกว้าง...

ปลดล็อกการเช่าอสังหาฯ ให้ ‘โอน-จำนอง-ค้ำประกันเงินกู้’

คอลัมน์ ระดมสมอง พิเชษฐ์ ณ นคร หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 30 เมษายน 2562 หลังพ้นกำหนด 180 วัน หรือวันที่ 27 ตุลาคมนี้ พ.ร.บ.ทรัพย...

ข่าวเด่นวันนี้