หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ ระดมสมอง

ข่าว: คอลัมน์ ระดมสมอง

การเปลี่ยนแปลงของ Yield Curve ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันอย่างไร ?

คอลัมน์ : ระดมสมอง ผู้เขียน : อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) ก่อนที่จะเข้าเรื่องผลกระทบต่อธุรกิจประกัน เรามาทำความรู้จักก่อนว่า yiel...

Digital Twin คู่แฝดดิจิทัลเสมือน ขับเคลื่อนภาคธุรกิจ

คอลัมน์ : ระดมสมอง ผู้เขียน : กิตติศักด์ กวีกิจมณี Krungthai COMPASS digital twin คือการจำลองวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโลกความเป็นจร...

ฟื้นสัมพันธ์ไทย-ซาอุฯ หนุนส่งออก ‘สินค้าเกษตรและอาหาร’

คอลัมน์ : ระดมสอง ผู้เขียน : กฤชนนท์ จินดาวงศ์ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS เป็นครั้งแรกในรอบ 32 ปีที่ไทยและซาอุฯกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ จ...

อุตฯยา 2.38 แสนล้าน โอกาส-ทางเลือกลดพึ่งพายานำเข้า

คอลัมน์ : ระดมสมอง ผู้เขียน : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ขณะที่ธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่าง ปตท.ประกาศลงทุนในธุรกิจยาเต็มตัว เพื่อขับเคลื่...
crypto คริปโต

นิติเศรษฐศาสตร์ของเหรียญ NFT กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลกับ NFT (4)

คอลัมน์ ระดมสมอง ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ....
ศิลปะ

นิติเศรษฐศาสตร์ของเหรียญ NFT นิยาม NFT คืออะไร (1)

คอลัมน์ ระดมสมอง ดร. ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย นักกฎหมาย สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คริสตี้ส์ (Christie’s) ซ...

ESG Bond เทรนด์ใหม่ ระดมทุน-ลงทุนตอบโจทย์ความยั่งยืน

คอลัมน์ ระดมสมอง Krungthai COMPASS วิกฤต COVID-19 ทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ต้องยึดหลัก “ESG” หมายถึงการใส่ใจต่อส...
เกษตรกร

ดัน กฎหมายกระจายถือครองที่ดิน ช่วยเกษตรกร-รายย่อย-แรงงาน

คอลัมน์ ระดมสมอง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ รัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองท...

เข้ม ‘ตรวจย้อนกลับอาหาร’ US.FDA จ่อออกประกาศฉบับใหม่

คอลัมน์ ระดมสมอง ฝ่ายเกษตร ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ได้ประกาศร่างระเบียบย่อยกา...

พิษโควิด-19 ธุรกิจซมไข้ยาว Zombie Firm โจทย์ท้าทาย

คอลัมน์ ระดมสมอง โดย ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่...

ข่าวเด่นวันนี้